Overheid.nl | Standaard elementen

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

ePUB wetsfamilies

Via deze pagina kunt u eenvoudig de Nederlandse wet- en regelgeving voor uw e-reader downloaden. Per wetsfamilie is een elektronisch boek gegenereerd dat u kunt downloaden en openen op een e-reader. Als er een wijziging in een wetsfamilie wordt doorgevoerd, verschijnt de volgende dag op ePUB.overheid.nl een nieuwe versie. Zo beschikt u altijd over de laatste versie van de wet.

Naar de ePUB-bestanden

iPad

Als u een iPad hebt, dan kunt u gratis gebruik maken van de WettenNL-applicatie. Deze applicatie voor de iPad maakt het mogelijk om alle elektronische boeken die op ePUB.overheid.nl worden aangeboden, ook op uw iPad te lezen. Daarnaast heeft deze applicatie enkele handige extra functies. Zo krijgt u een melding als er een update beschikbaar is in een eerder opgehaalde wetsfamilie. Ook kunt u zelf notities en markeringen aanbrengen in de wetsfamilies.

WettenNL App Download WettenNL via de AppStore:
http://itunes.apple.com/us/app/wettennl/id438186129?mt=8&ls=1

Open informatie

De informatie die wordt gebruikt voor de WettenNL-applicatie voor de iPad is geheel openbaar en door iedereen gratis te gebruiken. Daarnaast zijn het schermontwerp en de broncode van WettenNL beschikbaar voor geïnteresseerden. Wilt u de functionaliteiten van WettenNL verder ontwikkelen in een eigen applicatie? Stuur dan een e-mail aan wetten@overheid.nl.

Veelgestelde vragen

Wat is een wetsfamilie?

Een wetsfamilie bestaat uit een wet met de onderliggende regelingen, zoals Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's), Koninklijke besluiten en ministeriële regelingen.

Wat is een ePUB-bestand?

ePUB is de open-sourcestandaard voor elektronische boeken. Dit betekent dat dit formaat door alle e-readers, tablet-pc's en andere mobiele apparaten kan worden gelezen.

Kan ik een ePUB-bestand ook openen op mijn gewone computer?

Er bestaan diverse e-readers waarmee u ook op uw gewone computer een ePUB-bestand kunt lezen.

Waarom biedt Overheid.nl deze ePUB-bestanden aan?

In 2010 is een onderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van Wet- en regelgeving op Overheid.nl. In totaal hebben ongeveer 4.000 bezoekers een reactie gegeven. Ongeveer de helft gaf aan geïnteresseerd te zijn in het raadpleegbaar maken van wetten via een mobiel apparaat. Daarnaast bleek er veel interesse te zijn voor het kunnen downloaden van wetten in ePUB-formaat.

Acties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo