Overheid.nl | Standaard elementen

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Worden alle besluiten bekendgemaakt via de e-mailservice?

Vanaf 1 januari 2014 maken gemeenten, provincies en waterschappen een deel van de besluiten uitsluitend elektronisch bekend via Overheid.nl (Officiële bekendmakingen en Berichten over uw buurt). Op deze elektronische bekendmakingen kunt u zich abonneren via de e-mailservice 'Berichten over uw buurt' op de homepage van Overheid.nl. U kunt zelf kiezen welke bekendmakingen u via e-mail wilt ontvangen.

Let op:

Diverse gemeenten, provincies en waterschappen publiceren nog maar een deel van alle besluiten via Overheid.nl. De overige besluiten vindt u in het huis-aan-huiskrantje, regionale of landelijke dagbladen of op de website van de betreffende overheidsorganisatie.

Ik heb mij opgegeven voor de e-mailservice maar heb nog geen bekendmakingen ontvangen. Hoe zit dat?

Het is mogelijk dat er de laatste tijd geen bekendmakingen voor uw postcodegebied zijn gepubliceerd. U kunt zelf controleren of dat het geval is: vul uw postcode in op de zoekpagina Bekendmakingen.

Uit de recentheid van de resultaten kunt u vervolgens afleiden of voor uw postcode in de afgelopen periode bekendmakingen zijn gepubliceerd. Indien dat wel het geval is, gebruik dan het reactieformulier.

Ik ontvang bekendmakingen van mijn hele (buur)gemeente of provincie.

Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat uw (buur)gemeente of provincie haar bekendmakingen niet correct publiceert. U kunt dit zelf gemakkelijk controleren: ga na in uw e-mail welke gegevens bij de toegestuurde bekendmakingen zijn ingevuld in het veld Locatie. De plaatsnamen die bij Locatie zijn ingevuld door de organisatie geven de plaatsen aan waarvoor de bekendmaking volgens de desbetreffende overheid geldig is. De verantwoordelijkheid voor het correct invullen van de plaatsnamen ligt bij de overheden zelf. De e-mailservice Bekendmakingen heeft hier geen invloed op. Eventueel kunt u bij de gemeente navragen of zij in het vervolg de bekendmakingen met een specifiekere locatie kunnen publiceren. Indien de locatie wel goed is ingevuld, gebruik dan het reactieformulier.

Mijn postcode wordt bij het aanmelden niet herkend.

Het is mogelijk dat uw postcode nog niet voorkomt in onze postcodetabel. Onze postcodetabel wordt eens in de 3 maanden bijgewerkt. Waarschijnlijk heeft u een adres in een nieuwbouwwijk opgegeven. Binnen 3 maanden zal de postcodetabel aangepast zijn zodat u zich op uw eigen postcode kunt abonneren. Eventueel kunt u tot die tijd gebruik maken van een postcode van een nabijgelegen locatie.

Ik wil graag een abonnement voor meerdere gemeenten, kan dat?

Ja, u kunt voor meerdere locaties een abonnement nemen. Hiervoor moet u wel de aanmeldprocedure opnieuw doorlopen.

Ik wil graag voor de gehele gemeente een attendering ontvangen, is dat mogelijk?

Ja, dat kan. Bij het opgeven van uw postcode kunt u in plaats van een straal rondom uw postcode ook aangeven de bekendmakingen van de hele gemeente te willen ontvangen.

Mijn gemeente doet nog niet mee aan deze service, waarom niet?

Vanuit Overheid.nl stimuleren wij de gemeenten, provincies en waterschappen om mee te doen aan het project Bekendmakingen en de e-mailservice. Hiertoe is geen verplichting; het staat overheden vrij om niet mee te doen. Eventueel kunt u zelf bij uw gemeente informeren wanneer zij verwachten mee te gaan doen aan het project Bekendmakingen. U kunt zich al wel abonneren met uw postcode. Zodra uw gemeente besluit mee te doen, ontvangt u automatisch de gewenste bekendmakingen via e-mail.

De informatie in de bekendmaking klopt niet!

De publicerende organisatie is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de bekendmaking. De e-mailservice heeft daar geen invloed op. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud, dan kunt u contact opnemen met de uitgevende instantie. Door op de link die bij de bekendmaking hoort te klikken, gaat u direct naar de bekendmaking op de site van de organisatie en vervolgens kunt u daar naar de contactpagina gaan.

Inloggen MijnOverheid DigiD logo