Overheid.nl | Standaard elementen

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en –fouten (CMI)

Het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is een initiatief van de Nederlandse overheid. Het CMI begeleidt u als uw identiteit is misbruikt of als uw persoonsgegevens bij de overheid niet kloppen. De gevolgen daarvan kunnen verstrekkend zijn.

Als u een melding doet bij het CMI, krijgt u een analyse van uw situatie en van de gevolgen van de fraude. U krijgt advies over welke stappen u het beste kunt ondernemen. Ook krijgt u advies over het voorkomen van identiteitsfraude. Als u er met de betrokken instanties niet zelf uitkomt, kan het CMI bij veel partijen aandringen op afhandeling.

Op deze pagina's vindt u al veel praktische informatie. Lees deze door voordat u een melding doet.

Bent u slachtoffer van identiteitsfraude of fouten in de registratie van uw persoonsgegevens en wilt u contact met een medewerker van het CMI, dan kunt u een meldingsformulier invullen.

Heeft u een algemene vraag over identiteitsfraude of onjuistheden in uw persoonsgegevens bij de overheid, dan kunt u deze stellen aan Informatie Rijksoverheid. Informatie Rijksoverheid is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur op nummer 1400 (lokaal tarief). U kunt uw vraag ook per mail sturen via het contactformulier op Rijksoverheid.nl.

Tip

Kopie achterlaten? Doe het zo:onbruikbaar gemaakte kopie paspoort
  1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
  2. Streep uw burgerservicenummer door. Hotels etcetera hebben dit nummer niet nodig.
  3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar door.

Acties

Zie ook

Geef niet zomaar een kopie af van uw identiteitsbewijs. Meer tips.

In 2013 is een campagne tegen identiteitsfraude van start gegaan. Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie over aantallen en soorten meldingen vindt u in het rapport Analyse meldingen 2011-2012 (in pdf-formaat).

Inloggen MijnOverheid DigiD logo