Overheid.nl | Standaard elementen

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Terug naar alle onderwerpen van het CMI

Als u ontdekt of vermoedt dat uw persoonsgegevens worden misbruikt, adviseert het CMI u:

1. Maatregelen te nemen waardoor de fraude wordt bemoeilijkt of stopt

Denk aan het tijdelijk blokkeren van uw bankpasjes of creditcards als er onterecht geld van uw rekening is afgeschreven. Het CMI adviseert u ook andere banken of kredietinstellingen te waarschuwen. Vervang ook wachtwoorden, DigiD en pincodes.

2. Bewijzen te verzamelen van de vermoedelijke fraude

Denk aan kopieën van bankafschriften, aanvragen van abonnementen en brieven van incassobureaus.

3. Aangifte te doen bij de politie

Bij het vermoeden van een strafbaar feit kan aangifte worden gedaan. Iedereen kan aangifte doen. Daarvoor hoeft u dus geen slachtoffer te zijn.

Een strafbaar feit is een feit dat in het Wetboek van Strafrecht staat. Identiteitsfraude staat niet in dit wetboek. Wel de gevolgen daarvan, zoals oplichting, valsheid in geschrifte, stalking en dergelijke. Doe dus aangifte van een van deze strafbare feiten. Als er geen strafbaar feit is gepleegd met behulp van identiteitsfraude, heeft aangifte doen weinig zin. Het bekendste voorbeeld hiervan is (een al dan niet verregaande vorm van) pesten.

U kunt niet online aangifte doen van gevolgen van identiteitsfraude (bijvoorbeeld oplichting). U moet dus naar het politiebureau komen. Maak daarvoor een afspraak, dan hebt u meer kans dat men tijd voor u heeft.

Als u aangifte gaat doen, neem dan zoveel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Voorbeelden zijn: brieven van deurwaarders, reisdocumenten waaruit blijkt dat u ergens anders was, enzovoort. Vertel uw verhaal bij de politie aan de hand van gebeurtenissen en feiten.

Soms heeft de politie nog moeite met het verschijnsel identiteitsfraude. Dat komt omdat identiteitsfraude niet in het Wetboek van Strafrecht staat. Wijs de politie op deze website. Er is ook een brochure (in pdf-formaat) voor de politie die kan worden gedownload.

4. Identiteitsfraude te melden

Als u er met de betrokken instanties (schuldeisers, bedrijven, politie of andere) niet uitkomt, meld dit dan bij het CMI. U kunt het meldingsformulier online invullen op Overheid.nl of als pdf downloaden van Overheid.nl.

5. Alert te blijven

Blijf alert, ook nadat u uw melding hebt verstuurd. Als er opnieuw fraude wordt gepleegd, adviseert het CMI u om opnieuw aangifte te doen.

6. Incassobureaus of deurwaarders te informeren

Informeer incassobureaus of deurwaarders over het feit dat u aangifte hebt gedaan van identiteitsfraude of een melding bij het CMI hebt ingediend. Geef deze bureaus een kopie van uw aangifte en informeer hen waar eventueel bewijs mogelijk te verkrijgen is.

Acties

Inloggen MijnOverheid DigiD logo