De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Informatie hergebruiken

Dit onderdeel is bedoeld voor webmasters die overheidsinformatie willen aanbieden vanaf hun eigen website. U vindt hier uitgelegd hoe u (open) data kunt hergebruiken en hoe u deeplinks naar Overheid.nl kunt maken. Met een deeplink kunt u uw bezoekers direct doorlinken naar specifieke informatie op Overheid.nl, bijvoorbeeld naar een verzameling van relevante overheidsinformatie in een bepaald postcodegebied of naar een specifieke wet, wetsartikel of bijlage (zie de Help bij Wet- en regelgeving).

Hergebruik (open data)

Via Overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen en andere datacollecties van de overheid. Om het hergebruik van deze data mogelijk te maken, is er een technische koppeling (ook wel webservice of API genoemd) beschikbaar waarmee eenvoudig kan worden gezocht in de data van Overheid.nl. Deze webservice is onderdeel van de zoekfunctionaliteit die bekend is als 'de zoekdienst'.

De collecties Lokale wet- en regelgeving, Berichten over uw buurt, Lokale vergunningen, Overheidsorganisaties en Producten en diensten kunnen op deze wijze worden uitgevraagd. Er zijn met de webservice complexe zoekvragen mogelijk als: “zoek alle regelingen van 'Amsterdam' met het woord 'leges' in de titel EN met het woord 'huwelijk' in de tekst”.
Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het tonen van regelgeving op gemeentelijke websites, het tonen van bekendmakingen op een kaart en het ontsluiten van data op mobiele telefoons of tablets.

Er is een technische handleiding beschikbaar die is bedoeld voor ontwikkelaars van partijen die de data van Overheid.nl willen ontsluiten: Handleiding Open data webservices voor Overheid.nl: Bevragen van de zoekdienst via SRU (in PDF-formaat).

De Zoekdienst op Overheid.nl

De vorige zoekdienst van Overheid.nl maakte het mogelijk om in één keer te zoeken in vrijwel alle overheidswebsites die bij Overheid.nl bekend zijn. In de nieuwe zoekdienst gebeurt dit niet meer. Er wordt nog wel gezocht op de site Overheid.nl zelf, in het bijzonder binnen de onderdelen Producten en diensten en Overheidsorganisaties. Hieronder wordt uitgelegd hoe u door middel van http-requests de zoekdienst vanaf uw eigen site kunt aanroepen.

Linken naar lokale overheidsinformatie

'Bij u in de buurt' geeft een aantal links naar overheidsinstellingen in de buurt van de opgegeven postcode. U kunt 'Bij u in de buurt' als volgt aanroepen:

http://zoekdienst.overheid.nl/ONL/ONLbijuindebuurt.aspx?locatie=1234

waarbij de waarde van de locatie moet worden aangepast aan de vier cijfers van de postcode van de plaats waarop de informatie betrekking moet hebben.

Zoeken op algemene zoekwoorden

U kunt in de Zoekdienst ook een algemene zoekopdracht uitvoeren, eventueel aangevuld met een postcode. Het zoekresultaatscherm zal dan uit diverse collecties resultaten teruggeven als het zoekwoord daarin gevonden worden. Als er ook een locatie wordt meegegeven wordt er alleen informatie voor die locatie weergegeven.

U kunt de zoekdienst als volgt aanroepen als u op een algemene zoekterm wil zoeken:

http://zoekdienst.overheid.nl/ONL/ONLAlgemeenZoeken.aspx?term=abcd

Als u de zoekterm specifiek voor een bepaalde locatie wilt uitvoeren, dan geeft u bij "locatie" de vier cijfers van de postcode voor die locatie mee:

http://zoekdienst.overheid.nl/ONL/ONLAlgemeenZoeken.aspx?locatie=1234&term=abcd

Inloggen MijnOverheidLogo DigiD