Mogelijkheden bij invoeren zoekvraag

Alle onderwerpen bij help bij lokale wet- en regelgeving

Meerdere woorden

Wanneer u meerdere woorden intikt, gescheiden door een spatie, dan wordt gezocht op het voorkomen van deze woorden. Bijvoorbeeld als u zoekt op waarheen onbekend wordt gezocht op zowel het voorkomen van het woord waarheen als het woord onbekend. De volgorde is hierbij niet van belang.

Dubbele quotes

Als u wilt zoeken op het voorkomen van een exact zinsdeel, dan plaats u het zinsdeel tussen dubbele quotes (" "). Bijvoorbeeld "Afvalstoffenverordening Gouda". Op deze manier wordt dus niet gezocht op het voorkomen van Gouda Afvalstoffenverordening.

* (sterretje)

U kunt een sterretje gebruiken aan het begin en/of het einde van een woord. Een sterretje moet worden gevolgd of voorafgegaan door drie normale alfanumerieke karakters (dus letters en/of cijfers). Bij zoeken wordt gezocht naar een woord waarin de opgegeven term wordt voorafgegaan (sterretje aan begin van het woord) en/of wordt gevolgd (sterretje aan het einde van het woord) door geen, één of meerdere willekeurige tekens.

Bijvoorbeeld: *politie vindt politie, rijkspolitie, regiopolitie.

? (vraagteken)

U kunt een vraagteken gebruiken op een willekeurige positie binnen het woord. Bij zoeken wordt gezocht naar een woord waarin op de plaats van het vraagteken één teken voorkomt.

Bijvoorbeeld: ?egering vindt legering, regering etc.; regering?? vindt regeringen.