Uitgebreid zoeken in Lokale wet- en regelgeving

Alle onderwerpen bij help bij lokale wet- en regelgeving

Zoekvraag samenstellen

In het scherm Uitgebreid zoeken stelt u een zoekvraag samen. U kunt de volgende criteria gebruiken:

 • cijfers van de postcode
 • zoekwoord in titel
 • woord in tekst
 • wetstechnische gegevens
 • periode
 • organisatie
 • onderwerp

De criteria die u invult, worden door het programma als 'en' geïnterpreteerd. Dit betekent dat u als zoekresultaat uitsluitend regelingen krijgt, die voldoen aan álle ingevulde criteria.

Cijfers van de postcode

Hiermee zoekt u de regelingen van alle organisaties waarvan de opgegeven postcode valt in het werkingsgebied. Bijvoorbeeld bij zoeken op 2612 (postcode in Delft) worden de regelingen gevonden van:

 • gemeente Delft,
 • provincie Zuid-Holland,
 • waterschap Hoogheemraadschap van Delfland,
 • regionale samenwerkingsorganen:
  • DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • Omgevingsdienst Haaglanden
  • Omgevingsdienst Midden-Holland
  • Omgevingsdienst West-Holland
  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • Regionale Belasting Groep
  • Stadsgewest Haaglanden
  • Veiligheidsregio Haaglanden

LET OP: postcodes van postbussen leveren geen resultaten op.

Zoekwoord in titel

U kunt zoeken op woord(en) of zinsdelen voorkomend in de titel. Hierbij wordt gezocht in de officiële naam en de citeertitel van de regeling.

Voor de mogelijkheden bij het invullen van dit zoekveld kunt u meer informatie vinden door te klikken op de link naar de pagina 'Mogelijkheden bij het invoeren van uw zoekvraag'

Woord in tekst

U kunt zoeken op woord(en) of zinsdelen voorkomend in de tekst. Hierbij wordt gezocht in de complete tekst van de regeling.

Voor de mogelijkheden bij het invullen van dit zoekveld kunt u meer informatie vinden door te klikken op de link naar de pagina 'Mogelijkheden bij het invoeren van uw zoekvraag'

Wetstechnische gegevens

U kunt zoeken op woord(en) of zinsdelen in de wetstechnische gegevens. Hierbij wordt gezocht in de gegevens die getoond worden op het scherm Wetstechnische informatie.

Voor de mogelijkheden bij het invullen van dit zoekveld zie Mogelijkheden bij het invoeren van uw zoekvraag.

Periode

Standaard zoekt u op regelingen die vandaag geldig zijn. Hier kunt u een andere datum invullen. Het programma zoekt dan alleen in regelingen die op de opgegeven datum geldig zijn.

U kunt ook te zoeken op alle datums. Het programma zoekt dan alle geconsolideerde teksten van alle regelingen. Voor regelingen die gewijzigd zijn, betekent dit dat meerdere geconsolideerde teksten van deze regeling worden gevonden.

Organisatie

U kunt hier een selectie maken van:

 • één of meerdere gemeenten
 • één of meerdere provincies
 • één of meerdere waterschappen
 • één of meerdere regionale samenwerkingsorganen
 • één of meerdere Caribische openbare lichamen

LET OP: bij tegelijkertijd een keuze uit twee of meer van deze groepen krijgt u geen resultaten.

Onderwerp

U kunt hier een selectie maken van één of meerdere onderwerpen.