Acties

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Beheren zoekvraag en attenderingen

Deze actie verschijnt alleen als u ingelogd bent. Kijk voor meer informatie bij Attendering.

Deze zoekvraag bewaren

Deze actie verschijnt alleen als u ingelogd bent. Kijk voor meer informatie bij Attendering.

Instellingen

Deze actie verschijnt alleen als u ingelogd bent. Kijk voor meer informatie bij Attendering.

Afdrukken

Heeft u een publicatie geopend, dan kunt u onder 'Acties' kiezen om de publicatie te openen als authentieke versie ('Authentieke versie downloaden (pdf)'), odt-versie ('Odt-formaat downloaden'), of XML-versie ('Xml-formaat downloaden'). U kunt vervolgens kiezen om zelf het bestand op te slaan en af te drukken.

Authentieke versie openen

Als u voor de optie 'Authenthieke versie downloaden (pdf)' heeft gekozen, dan kunt u een kopie van de door u gekozen officiële bekendmaking openen en opslaan in Portable Document Format (PDF). PDF is een universele bestandsindeling waarmee lettertypen, afbeeldingen en lay-out van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform waarmee het document werd gemaakt.

Odt-versie openen

Als u voor de optie 'Odt-formaat downloaden' heeft gekozen, dan kunt u een kopie van de door u gekozen officiële bekendmaking openen en opslaan in OpenDocument text-formaat (Odt). Odf (waar Odt onder valt) is een open standaard voor het bewaren en uitwisselen van tekstbestanden, rekenbladen, grafieken en presentaties. Een bekend open-standaardpakket is LibreOffice.

XML-versie openen

Als u voor de optie 'Xml-formaat downloaden' heeft gekozen dan kunt u een kopie van de door u gekozen officiële bekendmaking openen en opslaan in eXtensible Markup Language (XML). Het XML-formaat is bedoeld om de uitwisseling tussen machines correct te laten verlopen. Een publicatie in XML kan bijvoorbeeld op een andere site worden gezet in een eigen huisstijl (door gebruikmaking van een bepaalde stylesheet) zonder dat de informatie van het oorspronkelijke document, zoals metadata, verloren gaat.

RSS

RSS, voluit Really Simple Syndication, stelt u in staat om op de hoogte te blijven van de meest recente publicaties. Dit doet u door de RSS-link toe te voegen aan uw RSS-lezer. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de Handelingen te volgen. Ook is het mogelijk om een RSS-overzicht van een specifieke zoekopdracht te krijgen. Zodra er een nieuwe publicatie wordt geplaatst, wordt deze toegevoegd aan het RSS-overzicht. U krijgt dan in uw RSS-lezer te zien dat er een nieuwe publicatie is toegevoegd.

Ondersteuning RSS-lezers

De huidige generatie web-browsers ondersteunt RSS. Mozilla Firefox, Internet Explorer (vanaf versie 7), Opera (vanaf versie 8) en Apple/MacOSX Safari bevatten een ingebouwde RSS-lezer. RSS-overzichten zijn ook te lezen via speciale websites, zoals Bloglines, FeedZilla.com en Google Reader.