Attendering

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

De zoekdienst van Officiële bekendmakingen beschikt over een attenderingsfunctie. Met deze functie kunt u een zoekvraag laten registreren. U wordt vervolgens via een e-mailtje op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan de eerder opgegeven zoekterm(en) voldoen.

Inloggen en registreren

Als u gebruik wilt maken van de attenderingsfunctie op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/, moet u zijn ingelogd. Klik op 'Inloggen' aan de rechterkant van het scherm onder het kopje 'Acties' en log via het inlogscherm in met uw e-mail en wachtwoord. Als u geen account hebt, dan kunt u via het inlogscherm op de link 'Registreren' klikken. Vervolgens kunt u uw e-mailadres opgeven en een wachtwoord. Nadat u deze stappen hebt gezet, wordt er een e-mailtje naar het opgeven adres gestuurd waarmee u uw account kunt activeren. Na activatie kunt u voortaan inloggen met uw e-mailadres en (zelfgekozen) wachtwoord.

Als u aan de linkerkant van het scherm onder 'Snelzoeken' een zoekterm invult, bijvoorbeeld 'wet' en dan op 'Enter' drukt of klikt op 'Zoek in Officiële publicaties' verschijnt er aan de rechterkant van het scherm onder 'Acties' een aantal opties: 'Afdrukken' (zie de helptekst 'Afdrukken'), 'Instellingen', 'Deze zoekvraag bewaren' en 'Beheren zoekvragen & attenderingen'.

Instellingen

Als u op 'Instellingen' klikt, verschijnt er een optie om uw account te verwijderen. Klik op 'verwijderen' om uw account op te heffen. Uw account wordt verwijderd en u ontvangt geen attenderingen meer.

Deze zoekvraag bewaren

Klikt u op 'Deze zoekvraag bewaren', dan verschijnt er een venstertje waarin u een zoekvraag of term kunt typen. Door op 'Uitvoeren' te klikken, wordt de zoekvraag gestart. Klikt u op 'Opslaan', dan wordt uw zoekvraag opgeslagen. Daarbij kunt u kiezen of u zich wilt laten attenderen op de gestelde zoekvraag of niet; vink daarvoor 'Ja' of 'Nee' aan achter 'Attenderen op nieuwe resultaten'. Als u voor 'Ja' kiest, wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe wet- en regelgeving omtrent uw opgeslagen zoekvraag met een attenderingse-mail.

Beheren zoekvragen en attenderingen

Als u een zoekvraag hebt bewaard, kunt u bij 'Beheren zoekvragen en attenderingen' de vraag wijzigen en de wijze van attenderen aanpassen. Als u op 'Beheren zoekvragen & attenderingen' klikt, verschijnt er een lijst met de door u opgeslagen zoekvragen. U ziet de 'naam' van de vraag, de datum van aanmaak, wanneer de vraag voor het laatst is gebruikt en of de attenderingsfunctie aan staat. Door op het prullenbakje achter de informatie over de vraag te klikken, kunt u de vraag verwijderen. Als u op het potloodje klikt, verschijnt er een venster waarbinnen u de zoekvraag kunt aanpassen en de attenderingsfunctie aan of uit kunt zetten. Hebt u de eventueel te wijzigen gegevens ingevoerd, dan klikt u op 'Opslaan'.

Attenderingsservice Berichten over uw buurt

Naast de attenderingsfunctie Officiële bekendmakingen bestaat er een andere attenderingsservice genaamd Berichten over uw buurt. Via deze attenderingsservice kunt u zich ook abonneren op berichten van gemeenten, provincies en waterschappen.
 
De attenderingsservice Berichten over uw buurt verschilt van de attenderingsfunctie Officiële bekendmakingen op de volgende punten:

Bij Berichten over uw buurt:

  • ontvangt u berichten die betrekking hebben op het gebied rond uw eigen postcode (binnen de door u opgegeven straal of reikwijdte);
  • ontvangt u één keer per dag een attendering waarin alle berichten staan die de vorige dag zijn gepubliceerd;
  • ontvangt u alleen berichten van decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) maar (behalve berichten van Rijkswaterstaat) geen berichten van de rijksoverheid;
  • ontvangt u naast de berichten uit het digitale Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad en de Staatscourant ook berichten die zijn gepubliceerd op sites van lokale overheidsorganisaties.

Zie voor meer informatie: Help bij Berichten over uw buurt.