Volledigheid van de gegevensverzameling

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

  1. Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad plaats via officielebekendmakingen.nl?
  2. Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling plaats via officielebekendmakingen.nl?
  3. Waar kan ik terecht voor publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad van voor 1 juli 2009?
  4. Sinds wanneer vindt publicatie van parlementaire documenten plaats op officielebekendmakingen.nl?

Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad plaats via officielebekendmakingen.nl?

Met ingang van 1 juli 2009 geschiedt officiële bekendmaking in het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad door plaatsing van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl. De PDF-bestanden die u aantreft in dit onderdeel vormen de officiële bekendmakingen.

Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling plaats via officielebekendmakingen.nl?

Vanaf 1 januari 2013 worden de officiële bekendmakingen van decentrale overheden gepubliceerd in Gemeentebladen, Provinciale bladen of Waterschapsbladen via www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook gemeenschappelijke regelingen een publicatieblad uitgeven. De PDF-bestanden die u aantreft in dit onderdeel vormen de officiële bekendmakingen.

Steeds meer decentrale overheden besluiten om de officiële publicaties op www.officielebekendmakingen.nl te publiceren. 

Waar kan ik terecht voor publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad van voor 1 juli 2009?

Publicaties in de Staatscourant vanaf 1 januari 1995 zijn beschikbaar via officielebekendmakingen.nl. Publicaties in het Staatsblad en Tractatenblad zijn beschikbaar vanaf 1951.

Voor Staatscouranten uitgegeven tussen 1 januari 1995 en 1 april 2009 geldt dat niet alle publicaties op de website zijn opgenomen. In elk geval wel beschikbaar zijn:

  • Departementale regelgeving Staatscourant
  • Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
  • Algemeen verbindendverklaringen van cao's

Voor Staatsbladen uitgegeven vóór 1 januari 1995 geldt dat niet alle publicaties op de website zijn opgenomenEen lijst met de ontbrekende publicaties is te vinden door te klikken op de volgende link.

Voor de publicaties van Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad van vóór 1 juli 2009 geldt dat de elektronische versies niet officieel zijn en dat bij eventuele verschillen tussen de elektronische en de papieren versies, de laatste de doorslag geven. De papieren uitgaven kunt u inzien bij de Koninklijke Bibliotheek.

Sinds wanneer vindt publicatie van parlementaire documenten plaats op officielebekendmakingen.nl?

Het archief met parlementaire documenten gaat terug tot 1814. Dit omvat publicaties van de Eerste en Tweede Kamer en de Verenigde Vergadering. Wij maken daarbij onderscheid tussen actuele en historische parlementaire documenten.

De verzameling historische parlementaire documenten betreft publicaties van voor 1 januari 1995. Deze verzameling omvat alleen scans van de origineel op papier uitgegeven Handelingen, Kamerstukken en Kamervragen. Zie ook: meer informatie over het materiaal van voor 1 januari 1995.