Volledigheid van de gegevensverzameling

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

  1. Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad plaats via officielebekendmakingen.nl?
  2. Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling plaats via officielebekendmakingen.nl?
  3. Waar kan ik terecht voor publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad van voor 1 juli 2009?
  4. Sinds wanneer vindt publicatie van parlementaire documenten plaats op officielebekendmakingen.nl?
  5. Waar vind ik parlementaire documenten van voor 1 januari 1995?

Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad plaats via officielebekendmakingen.nl?

Met ingang van 1 juli 2009 geschiedt officiële bekendmaking in het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad door plaatsing van de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl. De PDF-bestanden die u aantreft in dit onderdeel vormen de officiële bekendmakingen.

Sinds wanneer vindt de officiële bekendmaking van de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling plaats via officielebekendmakingen.nl?

Vanaf 1 januari 2013 worden de officiële bekendmakingen van decentrale overheden gepubliceerd in Gemeentebladen, Provinciale bladen of Waterschapsbladen via www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 1 januari 2015 kunnen ook gemeenschappelijke regelingen een publicatieblad uitgeven. De PDF-bestanden die u aantreft in dit onderdeel vormen de officiële bekendmakingen.

Steeds meer decentrale overheden besluiten om de officiële publicaties op www.officielebekendmakingen.nl te publiceren. Aangezien dit nog niet wettelijk verplicht is, vindt u op de website van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties een overzicht van de deelnemende organisaties.

Waar kan ik terecht voor publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant en het Tractatenblad van voor 1 juli 2009?

Publicaties in het Staatsblad en de Staatscourant vanaf 1 januari 1995 zijn beschikbaar via officielebekendmakingen.nl. Publicaties in het Tractatenblad zijn beschikbaar vanaf 1951.

Voor Staatscouranten uitgegeven vóór 1 april 2009 geldt dat niet alle publicaties op de website zijn opgenomen. In elk geval wel beschikbaar zijn:

  • Departementale regelgeving Staatscourant
  • Uitspraken Raad voor de Scheepvaart
  • Algemeen verbindendverklaringen van cao's

Voor de publicaties van Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad van vóór 1 juli 2009 geldt dat de elektronische versies niet officieel zijn en dat bij eventuele verschillen tussen de elektronische en de papieren versies, de laatste de doorslag geven. De papieren uitgaven kunt u inzien bij de Koninklijke Bibliotheek.

Sinds wanneer vindt publicatie van parlementaire documenten plaats op officielebekendmakingen.nl?

Het archief met parlementaire documenten gaat terug tot 1 januari 1995. Dit omvat publicaties van de Eerste en Tweede Kamer en de Verenigde Vergadering.

Waar vind ik parlementaire documenten van voor 1 januari 1995?

Parlementaire documenten uit de periode 1814 tot 1995 vindt u bij Staten-Generaal Digitaal.