Zoeken in alle publicaties

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Bij 'Zoeken in' kunt u een uitgebreide zoekvraag stellen over alle publicatiesoorten of een specifieke publicatiesoort. U selecteert de publicatiesoort in de linkerkolom.

Zoeken in - Alle publicaties

U kunt zoeken in 'Alle publicaties', 'Staatsblad', 'Staatscourant', 'Tractatenblad' of 'Parlementaire documenten'. Een keuze maakt u door één of meer opties aan te vinken. Optioneel kunt u uw zoekvraag verder verkleinen door op woorden in de tekst of titel te zoeken, op 'Publicatiedatum', 'Publicerende organisatie(s)' en/of 'Onderwerp(en)'.

Zoeken op woorden in de tekst of titel

U kunt in het vakje achter ('Zoek in') 'Woord(en) of zinsdeel' een woord of stukje van een zin typen. U zoekt op een exact zinsdeel door rond het zinsdeel dubbele aanhalingstekens te plaatsen. Vervolgens geeft u aan of u 'In de gehele tekst' wilt zoeken of 'Alleen in de titel'. Het is mogelijk te zoeken op een deel van een woord door middel van het gebruik van een asterisk. Spelfouten worden niet automatisch gecorrigeerd.

Zoeken op publicatiedatum

Wilt u zoeken in een bepaalde periode, dan kunt u dat aangeven in de ruimte bij 'Publicatiedatum' door één van de opties aan te vinken. U kunt kiezen om 'Alle' data weer te geven waarin publicaties zijn verschenen, zoeken op publicaties van 'Vandaag', 'Afgelopen week', 'Afgelopen maand' of zelf een periode specificeren door middel van 'Andere periode'. Bij 'Andere periode' voert u zelf een begin- en einddatum in of maakt u gebruik van de kalender. Wilt u op een specifieke datum zoeken, dan voert u die datum in als begin- en einddatum.

Zoeken op organisatie

Zoeken op een organisatie kan in het veld 'Organisatie(s)'. U klikt op 'Organisatie toevoegen'. Er verschijnt een venster waarin u in het eerste veld een deel van de organisatienaam kunt invoeren en in het tweede veld via een uitklapbare keuzelijst een type organisatie kunt selecteren. Heeft u (één van) deze velden geselecteerd, dan klikt u op 'Zoeken'. Als een organisatie is gevonden die voldoet aan uw zoekcriteria, dan verschijnt er een derde veld waarin u een organisatie of meerdere organisaties kunt aanvinken. Klik na het aanvinken op 'Selecteren' en de gekozen organisatie(s) worden meegenomen in de uiteindelijke zoekvraag. U kunt een organisatie verwijderen door op het vuilnisbakicoontje te klikken.

Het kan voorkomen dat u op een organisatie zoekt en er geen zoekresultaat verschijnt. In dat geval heeft de organisatie in kwestie nog niets officieel bekendgemaakt.

NB: het zoeken op organisatie is niet van toepassing op het Tractatenblad.

Zoeken op onderwerp

Ten slotte kan worden gezocht op 'Onderwerp'. In de aangeboden lijst vindt u de onderwerpen die worden gehanteerd bij de rubricering van alle publicaties. De onderwerpen die specifiek voor verdragen van belang zijn ontbreken hier; daarvoor kunt u terecht bij het zoekscherm van het Tractatenblad.

Klik op 'Onderwerp toevoegen'. Er verschijnt een venstertje waarin u in het eerste veld een hoofdonderwerp kunt selecteren. In het tweede veld moet u vervolgens kiezen uit alle of bepaalde, aan te vinken 'Subonderwerp(en)'. Heeft u de velden aangevinkt, dan klikt u op 'Selecteren'.

U kunt een subonderwerp verwijderen door op het vuilnisbakicoontje te klikken.

Uitgebreid zoeken per publicatie

Om te zoeken binnen een publicatie, klikt u in de linkerkolom van het scherm op 'Staatsblad', 'Staatscourant', 'Tractatenblad' of 'Parlementaire documenten'. Voor het Staatsblad wordt hetzelfde scherm geopend als beschreven bij Zoeken in - Alle publicaties, met uitzondering van het eerste veld, waarin u kunt selecteren in welke soorten publicatie(s) u wilt zoeken. In het zoekscherm van de Staatscourant is de mogelijkheid toegevoegd om te zoeken op rubrieken. Voor het Tractatenblad is een apart zoekscherm ingericht. In het zoekscherm voor Parlementaire documenten worden meer zoekcriteria aangeboden.

Resultaten bij Zoeken in

Heeft u alle of enkele velden ingevuld bij 'Zoeken in', dan klikt u op 'Zoeken' en de zoekvraag wordt gestart. Gevonden publicaties worden in een lijst weergegeven. U kunt kiezen hoe u de publicaties gesorteerd wilt hebben. Standaard worden ze gesorteerd op datum van publicatie. U kunt ook kiezen voor een sortering op relevantie. Vervolgens kunt u op een weergegeven publicatie klikken om het document te openen.

Met de knoppen 'Vorig resultaat' en 'Volgend resultaat' kunt u respectievelijk een eerder of volgend resultaat van de zoekvraag openen. De knop 'Terug naar resultaten' brengt u terug naar de lijst van gevonden publicaties die voldeden aan de zoekopdracht. Door te klikken op 'Wijzig zoekopdracht' gaat u terug naar het door u aangemaakte uitgebreide zoekscherm en kunt u de zoekvraag veranderen. Door te klikken op 'Wis zoekopdracht' kunt u een nieuwe zoekvraag starten.