Zoeken in de Parlementaire documenten

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Agenda's

Klikt u op de homepage aan de linkerkant op 'Per dag', 'Per week' of 'Per maand', dan ziet u de publicaties van de gekozen periode. Klikt u aan de linkerkant of in het midden op 'Agenda', dan verschijnen de Agenda's in een lijst. Door te klikken op 'Eerste Kamer der Staten-Generaal', 'Tweede Kamer der Staten-Generaal' of 'Verenigde Vergadering der Staten-Generaal', kunt u kiezen welke Agenda's u wilt inzien.

Handelingen

De Handelingen zijn de officiële geredigeerd woordelijke verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. Klikt u op de homepage aan de linkerkant op 'Per dag', 'Per week' of 'Per maand', dan ziet u de publicaties van de gekozen periode. Klikt u aan de linkerkant of in het middden op 'Handelingen', dan verschijnen de vergaderverslagen in een lijst. Door te klikken op 'Eerste Kamer der Staten-Generaal', 'Tweede Kamer der Staten-Generaal' of 'Verenigde Vergadering der Staten-Generaal', kunt u kiezen welke Handelingen u wilt inzien.

U kunt op een publicatie naar keuze klikken, dan wordt op het scherm de desbetreffende publicatie getoond. Linksboven in het scherm kunt u met de knop 'Terug naar bekendmakingen' weer terug naar de lijst met publicaties.

Kamerstukken

Een Kamerstuk is een document dat in bijna alle gevallen is gewisseld tussen de Nederlandse regering en het Nederlands parlement en dat is gepubliceerd binnen een dossier.

Klikt u op de homepage aan de linkerkant op 'Per dag', 'Per week' of 'Per maand', dan ziet u de publicaties van de gekozen periode. Klikt u aan de linkerkant of in het midden op 'Kamerstuk', dan verschijnen de Kamerstukken in een lijst. Door te klikken op 'Eerste Kamer der Staten-Generaal', 'Tweede Kamer der Staten-Generaal', 'Eerste Kamer der Staten-Generaal;Tweede Kamer der Staten-Generaal' of 'Verenigde Vergadering der Staten-Generaal' kunt u kiezen welke Kamerstukken u wilt inzien.

U kunt op een publicatie naar keuze klikken, dan wordt op het scherm de desbetreffende publicatie getoond. Linksboven in het scherm kunt u met de knop 'Terug naar bekendmakingen' weer terug naar de lijst met publicaties.

Kamervragen met antwoorden

Elk individueel Kamerlid mag schriftelijk vragen stellen aan bewindspersonen. Alle door Kamerleden schriftelijk gestelde vragen met de antwoorden die de regering daarop heeft gegeven worden gepubliceerd als zogenaamde Aanhangsels bij de Handelingen. De bewindspersonen moeten de vragen binnen een redelijke termijn beantwoorden. Mocht deze termijn te kort zijn, dan laat de betreffende bewindspersoon de Kamervoorzitter weten waarom dit het geval is. Ook dit soort mededelingen wordt als Aanhangsel gepubliceerd.

Klikt u op de homepage aan de linkerkant op 'Per dag', 'Per week' of 'Per maand', dan ziet u de publicaties van de gekozen periode. Klikt u aan de linkerkant of in het midden op 'Kamervragen met antwoorden', dan verschijnen de Kamervragen met antwoorden in een lijst. Door te klikken op 'Eerste Kamer der Staten-Generaal', 'Tweede Kamer der Staten-Generaal', 'Eerste Kamer der Staten-Generaal;Tweede Kamer der Staten-Generaal' of 'Verenigde Vergadering der Staten-Generaal' kunt u kiezen welke Kamervragen u wilt inzien.

U kunt op een publicatie naar keuze klikken, dan wordt op het scherm de desbetreffende publicatie getoond. Linksboven in het scherm kunt u met de knop 'Terug naar bekendmakingen' weer terug naar de lijst met publicaties.

Kamervragen zonder antwoorden

Elk individueel Kamerlid mag schriftelijk vragen stellen aan bewindspersonen. Deze vragen worden gepubliceerd op het moment dat ze aan de regering zijn aangeboden.

Klikt u op de homepage aan de linkerkant op 'Per dag', 'Per week' of 'Per maand', dan ziet u de publicaties van de gekozen periode. Klikt u aan de linkerkant of in het midden op 'Kamervragen zonder antwoorden', dan verschijnen de Kamervragen zonder antwoorden in een lijst. Door te klikken op 'Eerste Kamer der Staten-Generaal', 'Tweede Kamer der Staten-Generaal', 'Eerste Kamer der Staten-Generaal;Tweede Kamer der Staten-Generaal' of 'Verenigde Vergadering der Staten-Generaal' kunt u kiezen welke Kamervragen u wilt inzien.

U kunt op een publicatie naar keuze klikken, dan wordt op het scherm de desbetreffende publicatie getoond. Linksboven in het scherm kunt u met de knop 'Terug naar bekendmakingen' weer terug naar de lijst met publicaties.

Alle parlementaire documenten

Publicaties zoeken via Zoeken in - Parlementaire documenten

Zoeken op woorden in de tekst of titel

Bij 'Zoek in' kunt u in het vakje achter 'Woord(en) of zinsdeel' een woord of stukje van een zin typen. U zoekt op een exact zinsdeel door het zinsdeel tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen. Vervolgens geeft u aan of u 'In de gehele tekst' wilt zoeken of 'Alleen in de titel'.

Zoeken op publicatiegegevens

Bij 'Publicatiegegevens' kunt u in de verschillende velden aangeven op welk dossiernummer, ondernummer, vergaderjaar, nummer vergadering, paginanummer Handelingen, vraagnummer, aanhangselnummer, indiener of Kamer u wilt zoeken. Bij Kamer heeft u de keus uit Eerste Kamer, Tweede Kamer of Verenigde Vergadering. Van deze laatste is sprake als er een plenaire vergadering plaatsvindt van de Eerste en Tweede Kamer tezamen.

Zoeken op datum document

Wilt u zoeken in een bepaalde periode, dan kunt u dat aangeven in de ruimte bij 'Datum document'. Elk parlementair document heeft een eigen, voor het document relevante datum. Dit is bijvoorbeeld de datum van de vergadering (Handelingen) of de datum indiening of ontvangst (Kamervragen). U kunt kiezen om 'Alle' datums weer te geven waarin publicaties zijn verschenen, zoeken op publicaties van 'Vandaag', 'Afgelopen week', 'Afgelopen maand' of zelf een periode specificeren door middel van 'Andere periode'. Bij 'Andere periode' voert u zelf een begin- en einddatum in of maakt u gebruik van de kalender. Wilt u op een specifieke datum zoeken, dan voert u die datum in als begin- en einddatum.

Zoeken op onderwerp

Ten slotte kan er worden gezocht op 'Onderwerp'. In de aangeboden lijst vindt u de onderwerpen die worden gehanteerd bij de rubricering van alle publicaties. Klik op 'Onderwerp toevoegen'. Er verschijnt een venster waarin u in het eerste veld een hoofdonderwerp kunt selecteren. In het tweede veld moet u vervolgens kiezen uit alle of bepaalde, aan te vinken 'Subonderwerp(en)'. Heeft u de velden aangevinkt, dan klikt u op 'Selecteren'.

U kunt een subonderwerp verwijderen door op het vuilnisbakicoontje te klikken.

Zie ook: Nummering Handelingen sinds 25 februari 2011