De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Nummering Handelingen

Sinds 25 februari 2011 heeft ieder individueel gepubliceerd onderdeel van de Handelingen een itemnummer. U kunt op dit itemnummer zoeken via het uitgebreide zoekscherm; u vindt dan documenten die na 25 februari zijn gepubliceerd. Het gaat hierbij om Handelingen van vergaderingen die na 1 januari 2011 hebben plaatsgevonden.

U kunt overigens op paginanummer blijven zoeken in het uitgebreide zoekscherm, maar bij "lage" paginanummers en het ontbreken van een itemnummer kunt u resultaten in meerdere vergaderingen verwachten. Dit komt doordat met ingang van 25 februari 2011 de paginanummers bij iedere vergadering opnieuw starten bij 1.

Een ander gevolg van de introductie van itemnummers is dat tekstuele verwijzingen naar Handelingen het itemnummer moeten bevatten. In de Aanwijzingen voor de Regelgeving wordt het volgende voorbeeld gegeven: Handelingen II 2010/11, nr. 108, item 5, blz. 25-36.

Inloggen MijnOverheidLogo DigiD