Zoeken in de Staatscourant

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

In de Staatscourant worden opgenomen al waarvan een wet, koninklijk besluit of ministerieel besluit bekendmaking of mededeling in de Staatscourant voorschrijft en publicaties, afkomstig van de centrale overheid, zoals intrekking van rijbewijzen, faillissementen, surseances van betaling, wijziging van huwelijkse voorwaarden, etc. De Staatscourant kent een rubrieksindeling; sommige rubrieken zijn een beperkte tijd doorzoekbaar.

Publicaties openen via bladeren

Klikt u op de homepage aan de linkerkant op 'Per dag',  'Per week' of 'Per maand', dan kunt u de publicaties van de gekozen periode zien. Klikt u op 'Staatscourant' aan de linkerkant of in het midden, dan verschijnen de publicaties van de Staatscourant in een lijst. Ook kunt u aan de linkerkant onder het kopje 'Staatscourant' kiezen tussen het tonen van publicaties op 'Organisatie' (bijvoorbeeld een gemeente, provincie of ministerie) en 'Rubriek' (bijvoorbeeld aanbestedingen, cao's, of besluiten van algemene strekking).

Na het klikken verschijnt een lijst met gepubliceerde stukken. U kunt op een publicatie naar keuze klikken; op het scherm wordt dan de desbetreffende publicatie getoond. Linksboven in het scherm kunt u met de knop 'Terug naar bekendmakingen' weer terug naar de lijst met publicaties.

Publicaties zoeken via Zoeken in - Staatscourant

U kunt zoeken in 'Staatscourant'. Een keuze maakt u door één of meer opties aan te vinken. Optioneel kunt u uw zoekvraag verder verkleinen door op woorden in de tekst of titel te zoeken, op 'Publicatiedatum', 'Publicerende organisatie(s)' en/of 'Onderwerp(en)'.

Zoeken op woorden in de tekst of titel

Bij 'Zoek in' kunt u in het vakje achter 'Woord(en) of zinsdeel' een woord of stukje van een zin typen. U zoekt op een exact zinsdeel door rond het zinsdeel dubbele aanhalingstekens te plaatsen. Vervolgens geeft u aan of u 'In de gehele tekst' wilt zoeken of 'Alleen in de titel'.

Zoeken op publicatiegegevens

Bij 'Jaargang' kunt u het jaar invullen waarin de betreffende Staatscourant is gepubliceerd. Bij 'Nummer' vult u het nummer van de betreffende Staatscourant in.

Zoeken op publicatiedatum

Wilt u zoeken in een bepaalde periode, dan kunt u dat aangeven in de ruimte bij 'Publicatiedatum' door één van de opties aan te vinken. U kunt kiezen om 'Alle' datums weer te geven waarin publicaties zijn verschenen, zoeken op publicaties van 'Vandaag', 'Afgelopen week', 'Afgelopen maand' of zelf een periode specificeren door middel van 'Andere periode'. Bij 'Andere periode' voert u zelf een begin- en einddatum in of maakt u gebruik van de kalender. Wilt u op een specifieke datum zoeken, dan voert u die datum in als begin- en einddatum.

Zoeken op rubriek

Wilt u zoeken op rubriek, dan klikt u op 'Rubriek toevoegen'. Er verschijnt een venster met alle rubrieken die u vervolgens kunt aanvinken. Heeft u één of meerdere rubrieken aangevinkt, dan klikt u op selecteren en keert u terug naar het uitgebreide zoekscherm. Klikt u vervolgens op 'Zoeken', dan worden deze rubrieken meegenomen in de uiteindelijke zoekvraag.

U kunt een rubriek verwijderen door op het vuilnisbakicoontje te klikken.

Zoeken op organisatie

Zoeken op een organisatie kan in het veld 'Organisatie(s)'. U klikt op 'Organisatie toevoegen'. Er verschijnt een venstertje waarin u in het eerste veld een deel van de organisatienaam in kunt voeren en in het tweede veld via een uitklapbare keuzelijst een type organisatie kunt selecteren. Heeft u (één van) deze velden geselecteerd, dan klikt u op 'Zoeken'. Als een organisatie is gevonden die voldoet aan uw zoekcriteria, dan verschijnt er een derde veld waarin u een organisatie of meerdere organisaties kunt aanvinken. Klik na het aanvinken op 'Selecteren' en de gekozen organisatie(s) worden meegenomen in de uiteindelijke zoekvraag.

U kunt een organisatie verwijderen door op het vuilnisbakicoontje te klikken.

Het kan voorkomen dat u op een organisatie zoekt en er geen zoekresultaat verschijnt. Dit is het geval als de organisatie in kwestie nog niets officieel bekend heeft gemaakt.

Zoeken op onderwerp

Ten slotte kan worden gezocht op 'Onderwerp'. In de aangeboden lijst vindt u de onderwerpen die worden gehanteerd bij de rubricering van alle publicaties.

Klik op 'Onderwerp toevoegen'. Er verschijnt een venstertje waarin u in het eerste veld een hoofdonderwerp kunt selecteren. In het tweede veld moet u vervolgens kiezen uit alle of bepaalde, aan te vinken 'Subonderwerp(en)'. Heeft u de velden ingevuld, dan klikt u op 'Selecteren'.

U kunt een subonderwerp verwijderen door op het vuilnisbakicoontje te klikken.