Nummering Staatscourant

Nieuwe nummering Staatscourant vanaf 1 juli 2009

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Voorheen werd er genummerd per papieren editie van de Staatscourant. Met het overgaan op elektronisch bekendmaken op officiëlebekendmakingen.nl heeft vanaf 1 juli 2009 iedere bekendmaking een eigen nummer. Deze opeenvolgende nummering begint ieder jaar opnieuw bij 1. De naam van een elektronische bekendmaking van de Staatscourant luidt vanaf die datum stcrt [jaargang], [nummer]. De bestandsnaam is stcrt-[jaargang]-[nummer], bijvoorbeeld stcrt-2009-789.

Terug naar Staatscourant