Zoeken in het Tractatenblad

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

Het Tractatenblad bevat de tekst en eventueel de vertaling van een verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat het Koninkrijk der Nederlanden met andere staten of volkenrechtelijke organisaties heeft gesloten. Daarnaast bevat het Tractatenblad gegevens over dat verdrag of besluit. Naast de Tractatenbladen over specifieke verdragen of besluiten wordt elke maand een speciale editie van het Tractatenblad uitgebracht, het zogenaamde Maandbericht, waarin de meest recente gegevens per verdrag worden opgesomd. De zorg voor de uitgifte van het Tractatenblad berust bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Waar hieronder over verdragen wordt gesproken, worden ook besluiten van volkenrechtelijke organisaties bedoeld.

Publicaties openen via bladeren

Klikt u op de homepage aan de linkerkant op 'Per dag', 'Per week' of 'Per maand', dan kunt u de publicaties van de gekozen periode zien. Klikt u op 'Tractatenblad' aan de linkerkant of in het midden, dan verschijnen de publicaties van de Staatscourant in een lijst.

Na het klikken verschijnt een lijst met gepubliceerde stukken. U kunt op een publicatie naar keuze klikken; op het scherm wordt dan de desbetreffende publicatie getoond. Linksboven in het scherm kunt u met de knop 'Terug naar bekendmakingen' weer terug naar de lijst met publicaties.

Publicaties zoeken via Zoeken in - Tractatenblad

U kunt zoeken in 'Tractatenblad'. Een keuze maakt u door één of meer opties aan te vinken. Optioneel kunt u uw zoekvraag verder verkleinen door op woorden in de tekst of titel te zoeken, op 'Publicatiedatum', 'Publicerende organisatie(s)' en/of 'Onderwerp(en)'.

Zoeken op woorden in de tekst of titel

Bij 'Zoek in' kunt u in het vakje achter 'Woord(en) of zinsdeel' een woord of stukje van een zin typen. U zoekt op een exact zinsdeel door het zinsdeel tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen. Vervolgens geeft u aan of u 'In de gehele tekst' wilt zoeken of 'Alleen in de titel'.

Om een Maandbericht te vinden, typt u bij 'Zoek in', 'Alleen in de titel' het woord 'Maandbericht' met het betreffende jaar en de betreffende maand, bijvoorbeeld 'Maandbericht oktober 2008' of 'Maandbericht 2008 oktober'.

Zoeken op publicatiegegevens

Bij 'Jaargang' kunt u het jaar invullen waarin het betreffende Tractatenblad is gepubliceerd. Bij 'Nummer' vult u het nummer van het betreffende Tractatenblad in.

Zoeken op totstandkoming verdrag

Er zijn meerdere mogelijkheden om te zoeken op de datum van totstandkoming van een verdrag: 'Vandaag', 'Afgelopen week' en 'Andere periode'. Bij de optie 'Andere periode' voert u zelf een begin- en einddatum in of maakt u gebruik van de kalender. Wilt u op één specifieke datum zoeken, dan voert u die datum in als begin- en einddatum. Wilt u zoeken op een bepaalde plaats waar een verdrag tot stand is gekomen, dan kunt u de betreffende naam invullen in de ruimte bij 'Plaats'.

NB: het is alleen mogelijk om te zoeken op de datum en plaats van totstandkoming van het zogenaamde moederverdrag en dus niet op de data waarop eventuele wijzigingsverdragen zijn gesloten of de plaatsen waar deze wijzigingsverdragen tot stand zijn gekomen.

Zoeken op onderwerp

Ten slotte kan er gezocht worden op 'Onderwerp'. In de aangeboden lijst vindt u de onderwerpen die door het ministerie van Buitenlandse Zaken gehanteerd worden bij de rubricering van Tractatenbladen. In tegenstelling tot de andere zoekschermen wordt hier door het selecteren van meerdere onderwerpen tegelijk de zoekvraag verfijnd; dat wil zeggen alleen de zoekresultaten worden getoond waarop de combinatie van de geselecteerde onderwerpen van toepassing is.

Klik op 'Onderwerp toevoegen'. Er verschijnt een venstertje waarin u een of meerdere onderwerpen kunt selecteren. Heeft u de velden aangevinkt, dan klikt u op 'Selecteren'.

U kunt een onderwerp verwijderen door op het vuilnisbakicoontje te klikken.