Zoeken in officiële bekendmakingen

Alle onderwerpen uit Help bij Officiële bekendmakingen

 1. Hoe zoek ik in officiële bekendmakingen?
 2. Zoeken op trefwoord
 3. Zoeken op datum
 4. Zoeken op documentsoort
 5. Zoeken in het Tractatenblad
 6. Zoeken in het Staatsblad
 7. Zoeken in de Staatscourant
 8. Zoeken in het Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad, en Blad gemeenschappelijke regeling
 9. Zoeken op rubriek
 10. Zoeken op organisatie
 11. Zoeken op onderwerp

Hoe zoek ik in officiële bekendmakingen?

Indien u snel enkel op trefwoord wilt zoeken kunt u het eenvoudige zoekveld gebruiken op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt ook uitgebreid zoeken in officiële bekendmakingen via het daarvoor bestemde zoekformulier. De zoekvelden in dit formulier worden hieronder nader toegelicht.

Zoeken op trefwoord

U kunt op trefwoord zoeken in de gehele tekst van documenten, maar ook enkel in de titel. Indien u op een zinsnede, meerdere woorden in een bepaalde volgorde,  wilt zoeken, zet u de trefwoorden tussen quotes. Bijvoorbeeld: "wet hof". Indien u alleen resultaten wilt zien waarin een trefwoord niet voorkomt, zet u een minteken voor het trefwoord. Bijvoorbeeld: -hofman.

Zoeken op datum

Als u documenten wilt doorzoeken uit een bepaalde periode, kunt u een begin- en een einddatum opgeven. Dit kan door een datum via uw toetsenbord in te voeren, of gebruik te maken van de kalender. Indien u alleen een begindatum invoert, zoekt u door alle documenten vanaf de begindatum tot en met vandaag. Indien u alleen een einddatum invoert, zoekt u door alle documenten in onze gegevensverzameling tot en met de door u ingevoerde einddatum. Als u documenten van een specifieke datum wilt zoeken voert u deze datum in als begindatum, en vinkt u "Zoek op één specifieke datum" aan.

Het zoeken op datum vindt standaard plaats op de datum van publicatie van documenten op officielebekendmakingen.nl. Dit is niet altijd gelijk aan de datum die inhoudelijk in het document genoemd wordt, zoals de datum van ondertekening van het document of de totstandkomingsdatum. Indien u op de inhoudelijke datum wilt zoeken, vinkt u "Datum document" aan.

Zoeken op documentsoort

Standaard worden alle documentsoorten doorzocht. U kunt ook aangeven dat u in één of meer specifieke documentsoorten wilt zoeken, zoals bijvoorbeeld het Staatsblad. U vinkt daarvoor de gewenste documentsoorten aan.

Na het selecteren van een specifieke documentsoort verschijnen gedetailleerde gegevens die voor de geselecteerde documentsoort van toepassing zijn. Indien u wilt, kunt u ook op deze gedetailleerde gegevens zoeken binnen de door u geselecteerde documentsoort. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken binnen alle Staatsbladen uit 2018.

Zoeken in het Tractatenblad

U kunt zoeken op jaargang en nummer van het document, evenals het systematisch nummer, jaar en volgnummer.

De combinatie systematisch nummer en jaar geeft aan dat het moederverdrag het zoveelste nieuwe verdrag was in dat jaar. Het volgnummer duidt op het zoveelste Tractatenblad m.b.t. het verdrag. Bijvoorbeeld: in 2017 is een nieuw verdrag gepubliceerd. Dit was het derde nieuwe verdrag dat in 2017 tot stand gekomen is. In 2018 is het eerste wijzigingsverdrag gepubliceerd. Deze heeft systematisch nummer 3, jaar 2017, en volgnummer 2.

Het systematisch jaar is het jaar waarin het eerste Tractatenblad is verschenen over een nieuw verdrag (het moederverdrag). Het systematisch nummer duidt aan dat het verdrag het zoveelste nieuwe verdrag in het systematisch jaar is. Het volgnummer geeft aan dat het document het zoveelste Tractatenblad is met betrekking tot het verdrag.

Het Tractatenblad kent een eigen onderwerpsindeling. In de aangeboden lijst vindt u de onderwerpen die door het ministerie van Buitenlandse Zaken gehanteerd worden bij de rubricering van Tractatenbladen. U kunt één of meerdere onderwerpen kiezen door deze aan te klikken en vervolgens uw keuze te bevestigen.

Tenslotte kunt u zoeken op de datum en plaats van de totstandkoming van een verdrag. Indien u alleen een begindatum invoert, zoekt u door alle documenten vanaf de begindatum tot en met vandaag. Indien u alleen een einddatum invoert, zoekt u door alle documenten in onze gegevensverzameling tot en met de door u ingevoerde einddatum. Als u op een specifieke datum wilt zoeken, vult u deze als begin- en einddatum in.

NB: het is alleen mogelijk om te zoeken op de datum en plaats van totstandkoming van het moederverdrag en dus niet op de data waarop eventuele wijzigingsverdragen zijn gesloten of de plaatsen waar deze wijzigingsverdragen tot stand zijn gekomen.

Zoeken in het Staatsblad

U kunt zoeken op jaargang en nummer van het document.

Zoeken in de Staatscourant

U kunt zoeken op jaargang en nummer van het document.

Zoeken in het Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad en Blad gemeenschappelijke regeling

U kunt zoeken op jaargang en nummer van het document.

Zoeken op rubriek

U kunt zoeken op de rubriek van het document. Staatscourant, Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad en Blad gemeenschappelijke regeling hebben een gezamenlijke rubrieksindeling. Zo kunt u door al deze documentsoorten zoeken naar bijvoorbeeld omgevingsvergunningen met een enkele zoekopdracht.

Let op: Staatsblad en Tractatenblad kennen hun eigen rubrieken. Deze vindt u in de lijst rubrieken terug onder de kopjes 'Publicaties in het Staatsblad' en 'Publicaties in het Tractatenblad'. Wilt u op een specifieke rubriek zoeken binnen deze documentsoorten, kies dan een van deze rubrieken.

Zoeken op organisatie

U kunt zoeken op het type en de naam van de organisatie die het document gepubliceerd heeft. U kunt één of meerdere (type) organisaties kiezen door deze aan te klikken en vervolgens uw keuze te bevestigen. Standaard doorzoekt u alle (type) organisaties.

Zoeken op onderwerp

U kunt zoeken op het onderwerp van het document. U kunt één of meerdere onderwerpen kiezen door deze aan te klikken en vervolgens uw keuze te bevestigen. Standaard doorzoekt u alle onderwerpen.