Nieuw

Alle onderwerpen uit Help bij Tuchtrecht

csm_Nieuw__tuchtrecht__1229190b30.png

Wanneer u het onderdeel Tuchtrecht opent, komt u terecht op de pagina Nieuw, waar de uitspraken zijn opgenomen die in de lopende maand zijn gepubliceerd. Deze uitspraken zijn weergegeven per domein (advocaten, diergeneeskundigen, etcetera). Per domein wordt tussen haakjes weergegeven hoeveel recente uitspraken er te vinden zijn. Wanneer u op een van de domeinen klikt, wordt een overzicht van de uitspraken getoond. Door vervolgens op een uitspraak te klikken, kunt u de tekst opvragen.

NB Binnen een domein - bijvoorbeeld Advocaten - kunnen meerdere tuchtcolleges aanwezig zijn; deze kunt u zien bij Zoeken binnen domein.

Zodra u een domein heeft geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om u in het vervolg via een RSS-feed op de hoogte te laten houden van nieuwe uitspraken die in dat domein verschijnen. Dit doet u door in de rechterkolom onder Acties te klikken op RSS. De huidige generatie web-browsers ondersteunt RSS: zo bevatten Mozilla Firefox en Internet Explorer (vanaf versie 7) een ingebouwde RSS-lezer. Ook Opera (vanaf versie 8) en de Apple/MacOSX Safari bevatten een ingebouwde RSS-lezer. RSS-overzichten zijn ook te lezen via speciale websites, zoals Bloglines, FeedZilla.com of Google Reader.

Uiteraard kunt ook het volledige bestand of onderdelen daarvan raadplegen door te kiezen voor Zoeken of Zoeken binnen domein, waar uitgebreidere zoekopties worden geboden.