De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Direct verwijzen naar regelgeving (deeplinken)

Terug naar de inhoudsopgave

U kunt de regelingen en artikelen van regelingen uit Wet- en regelgeving op uw eigen internet of intranet beschikbaar maken met behulp van zogenaamde deeplinks. U doet dat op de gebruikelijke manier, door de regeling op te vragen en vervolgens te kiezen voor 'Bladwijzer voor deze pagina maken' of 'Aan favorieten toevoegen'. Als u niet speciaal de versie van de regeling wilt bookmarken die gold op de datum dat u deze opvroeg, moet u de geldigheidsdatum weghalen; u krijgt dan altijd de meest recente tekst in beeld.

U kunt het beste gebruik maken van het BWB-ID als u wilt deeplinken, omdat dit de enige unieke en toekomst-vaste identificatie van een regeling is. Een deeplink op basis van het BWB-ID blijft ook werken als de citeertitel verandert of als de regeling is vervallen. Het identificatienummer vindt u in de wetstechnische informatie bij elke regeling (onder Algemene informatie), die u kunt opvragen door op het icoontje Meer informatie over dit onderdeel te klikken. U kunt ook een volledige - dagelijks bijgewerkte - index van de identificatienummers van regelingen opvragen met titel, citeertitel, datum inwerkingtreding, en datum laatste wijziging. In verband met de omvang is dit een zip-bestand.
Verder is er een webservice beschikbaar waarmee identificatienummers kunnen worden opgevraagd. Hiervoor is echter wel enige technische kennis nodig; lees de specificaties.

De regels waaraan een deeplink moet voldoen zijn hieronder beschreven.

Deeplink op basis van identificatienummer:
http://wetten.overheid.nl/BWBR[identificatienummer] of
http://wetten.overheid.nl/BWBV[identificatienummer]
Voor [identificatienummer] moet het identificatienummer van een regeling R of verdrag V worden ingevuld.

Deeplink op basis van citeertitel:
http://wetten.overheid.nl/[citeertitel]
Voor [citeertitel] moet een citeertitel van een regeling worden ingevuld.

Wilt u naar een specifiek artikel (of ander regelingselement) deeplinken, gebruik dan de volgende syntax:

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=[BWBid]/article=[nummer]
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=[BWBid]/bijlage=[nummer]
Voor [nummer] moet het nummer van een artikel of bijlage worden ingevuld.

Voorbeelden:

Deeplink m.b.v. identificatienummer (BWB-ID) naar de Gemeentewet, artikel 6, geldige tekst: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005416/article=6

Deeplink m.b.v. identificatienummer (BWB-ID) naar de Gemeentewet, tekst geldig op 14-1-2005: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005416/date=2005-01-14

Deeplink m.b.v. identificatienummer (BWB-ID) naar de Gemeentewet, artikel 6, tekst geldig op 14-1-2005: http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0005416/article=6/date=2005-01-14

Checklist

Als u problemen hebt, kunt u het volgende proberen om deze te verhelpen:

  1. Probeer de regeling te vinden te vinden via het standaardzoekscherm van Wet- en regelgeving. Vul de citeertitel in het invoerveld 'Titel:' in, selecteer 'Volledige titel of afkorting', en klik op 'Vind'.
    Wanneer u geen resultaten krijgt, is de gegeven citeertitel niet bekend in Wet- en regelgeving. Probeer in dit geval uw regeling op een andere wijze te vinden en neem de citeertitel uit het resultatenoverzicht over.

  2. Hetzelfde geldt voor het artikelnummer. Vul alles in zoals hierboven beschreven, en daarnaast het gewenste nummer in het invoerveld 'Nummer', en klik op 'Vind'.
    Wanneer u geen resultaten krijgt, is het artikelnummer voor de gegeven regeling niet bekend. Probeer in dit geval de regeling zonder het meegeven van het artikelnummer via het zoekscherm te vinden, en kijk in de regeling om het correcte artikelnummer te vinden.

Inloggen MijnOverheidLogo DigiD