Inleiding

Alle onderwerpen uit Help bij Wet- en regelgeving

Met het onderdeel Wet- en regelgeving geeft de overheid invulling aan haar wens om wet- en regelgeving via internet voor iedereen behoorlijk raadpleegbaar te maken. Vóór 2002 was het niet mogelijk om kosteloos de volledige wetteksten te raadplegen. Op deze site kan dit wel.

De exacte inhoud van de opgenomen regelgeving vindt u in het onderdeel Inhoud, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van deze Help. De huidige versie is uitgebreid met verdragen, beleidsregels (circulaires), regelgeving van zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO), en regelgeving van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

Wet- en regelgeving biedt u de mogelijkheid teksten van wet- en regelgeving te raadplegen zoals ze gelden op een datum die u heeft ingesteld. Er zijn uitgebreide zoekmogelijkheden waarmee u zowel in de tekst zelf als in de bijbehorende wetstechnische informatie kunt zoeken. De wetstechnische informatie bestaat onder meer uit een bronnenoverzicht met betrekking tot de publicatie en inwerkingtreding.

Met deze zoekfunctionaliteit kunt u zoeken in alle versies van wet- en regelgeving vanaf 1 mei 2002, in alle versies van ministeriële regelingen vanaf 1 mei 2003, in verdragen gepubliceerd vanaf 1981 en in alle versies van beleidsregels, circulaires en regelgeving van ZBO's en de PBO vanaf 1 mei 2005, en in de regelgeving BES vanaf 10 oktober 2010.

U werkt met de volgende schermen:

Het scherm Eenvoudig zoeken

Het scherm Eenvoudig zoeken verschijnt wanneer u Wet- en regelgeving start (u kunt dit in de instellingen eventueel veranderen). Met dit scherm kunt u zoekopdrachten uitvoeren door diverse zoekcriteria in te geven. In de praktijk is het gebruik van dit zoekscherm in de meeste gevallen toereikend. Bij zeer specialistische vragen of als u te veel zoekresultaten krijgt, kunt u gebruik maken van het scherm Uitgebreid zoeken. Dit scherm opent u door op de tab 'Uitgebreid zoeken' te klikken.

Het scherm Uitgebreid zoeken

Het scherm Uitgebreid zoeken verschijnt door op de tab 'Uitgebreid zoeken' te klikken. In dit zoekscherm zijn verfijningen mogelijk in de regelingen, of onderdelen daarvan, waarbinnen u zoekt. Verder zijn er aanvullende opties voor onder andere het zoeken op datum.

Het scherm Zoekresultaat

Het scherm Zoekresultaat verschijnt wanneer u na het invullen van zoekcriteria op het scherm Eenvoudig zoeken of Uitgebreid zoeken op de knop 'Zoeken' klikt. Er wordt een lijst getoond met de citeertitels van regelingen die zijn gevonden. Door op een titel te klikken wordt de betreffende regeling geopend.

Indien door uw zoekvraag specifieke regelingselementen (d.w.z. artikelen, kopjes, e.d.) zijn gevonden, kunnen de resultaten op twee manieren worden getoond. Als er niet meer dan 200 elementen worden gevonden, worden de regelingen automatisch uitgeklapt weergegeven, zodat alle onderliggende regelingselementen meteen zichtbaar zijn. Als er meer dan 200 elementen worden gevonden, wordt bij de citeertitel het aantal gevonden elementen getoond. Deze regelingen kunnen vervolgens ook weer worden uitgeklapt. Als u op een citeertitel of een regelingselement klikt, opent het Tekstscherm.

U kunt de tekst op twee manieren inzien:

  • regelingsgewijs: hierbij wordt de complete tekst van de regeling getoond (standaardinstelling; u kunt zo door de hele regeling scrollen);

  • artikelsgewijs: hierbij wordt de tekst van de regeling element voor element getoond (optionele instelling; het tonen van deze korte teksten gaat veel sneller).

Bij regelingsgewijze raadpleging wordt automatisch overgeschakeld naar artikelsgewijze raadpleging als regelingen omvangrijk zijn (dit kunt u uitschakelen via de knop 'Instellingen' in het Zoekscherm).

Let op

Als het zoekresultaat uit regelingselementen bestaat en er meer dan 2000 treffers zijn, of als het zoekresultaat uit regelingen bestaat en er meer dan 200 treffers zijn, worden de resultaten in eerste instantie niet getoond. U krijgt een melding van het aantal gevonden regelingen en regelingselementen met de vraag of u wilt doorgaan of annuleren. Als u uw zoekvraag annuleert, keert u terug naar het scherm Eenvoudig zoeken of Uitgebreid zoeken. Als u alle resultaten toch op uw scherm wilt krijgen, dient u er rekening mee te houden dat het laden van alle regelingen enige tijd kan duren.

Het Tekstscherm

Het scherm met de tekst van een regeling of regelingselement verschijnt als u in het scherm Zoekresultaat klikt op een citeertitel of een regelingselement. De tekst van de regeling of een regelingselement wordt getoond. Bij de citeertitel en alle regelingselementen vindt u de i-knop.  Door op deze knop te klikken, kunt u de bijbehorende informatie in het scherm Wetstechnische informatie regeling of Wetstechnische informatie regelingselementen inzien.