De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Wet- en regelgeving

Deze databank bevat actuele en historische teksten van landelijk geldende verdragen, wetten en regelingen vanaf 1 mei 2002.

Internetconsultatie

Via Internetconsultatie kan iedereen reageren op nieuwe wetsvoorstellen.

Officiƫle bekendmakingen

Deze databank bevat de officiƫle bekendmakingen (Staatscourant, Staatsblad, Tractatenblad, Gemeenteblad, Provinciaal blad, Waterschapsblad, Blad gemeenschappelijke regeling) van de overheid en de Parlementaire documenten.

Verdragenbank

De Verdragenbank bevat de gegevens van de verdragen waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. Er is ook een Engelse versie.

Tuchtrecht

In dit onderdeel staan de uitspraken van de tuchtcolleges voor de vrije beroepen en het economisch tuchtrecht.

Lokale wet- en regelgeving

Hier vindt u de regelingen van gemeenten, provincies en waterschappen.

Berichten over uw buurt

Hier vindt u de bekendmakingen van gemeenten, provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden / gemeenschappelijke regelingen.

Lokale vergunningen

Hier vindt u informatie over vergunningen die zijn verleend of aangevraagd en worden gehandhaafd door een gemeente, provincie of waterschap. Ook de vergunningen verleend of geweigerd onder de Natuurbeschermingswet zijn hier te vinden.

Overheidsorganisaties

Deze database bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties, inclusief de zelfstandige bestuursorganen (ZBO's).

Producten en diensten

De verzameling van producten en diensten die op grond van landelijke wetgeving worden aangeboden of gevraagd door de Nederlandse overheid is hier te vinden, maar ook de producten van de lokale overheden.

Open data

Data.overheid.nl is het Open-dataportaal van de Nederlandse overheid met informatie over open overheidsdata en contactinformatie voor het aanmelden van nieuwe datasets.

Wetgevingskalender

Informatie over de totstandkoming en inwerkingtreding van landelijke wetgeving.

Inloggen MijnOverheidLogo DigiD