Resultaten 1 - 10 van 46 resultaten

 • Milieu, handhaving

  Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Ook voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. De gemeente en de provincie hebben de taak die naleving te stimuleren en waar nodig af te dwingen. Deze taak noemen...

 • Grafonderhoud

  De gemeente onderhoudt en beheert de begraafplaats Het Waarveld aan de Waarveldsweg en de begraafplaats aan de Enschedesestraat. De nabestaande is en blijft echter verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. U kunt het onderhoud van het graf niet aan de gemeente uitbesteden. Het team...

 • Grafuitgifte

  Een graf, urnennis of urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats Het Waarveld moet bij het team Publiekszaken worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag wordt in de regel door een begrafenisondernemer ingediend. Informatie over dit onderwerp wordt mondeling verstrekt door het team Publiekszaken....

 • Leerlingenvervoer

  Ouders of verzorgers van leerlingen die een school buiten Haaksbergen bezoeken kunnen bij de gemeente een verzoek doen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer ten behoeve van het schoolbezoek. Kijk voor meer informatie op de...

 • Bijstand voor zelfstandigen, Bbz

  De gemeente Haaksbergen heeft besloten om met ingang van 1 januari 2015 de regeling Bbz uit te laten voeren door het ROZ. Kijk voor meer informatie op www.rozgroep.nl  of  de website van Noaberpoort.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  In Haaksbergen zijn er parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor mensen met een handicap. Bent u slecht ter been of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (gpk). Een gpk kunt u aanvragen bij de Noaberpoort....

 • Parkeervergunning bewoners

  Een deel van het centrumwinkelgebied van Haaksbergen is aangewezen als parkeerschijfzone. Een klein parkeerterrein achter de supermarkt aan de Stationsstraat is als vergunninghouderszone ingericht. Alleen voor dit terrein is het mogelijk een parkeervergunning te verkrijgen. Dat kan alleen als u bewoner...

 • Identiteitskaart

  Voor een identiteitskaart (ook voor een paspoort) moet u twee keer persoonlijk naar de Publieksbalie van het gemeentehuis komen: eenmaal voor het indienen van de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Maak voor het aanvragen een afspraak. Alle aanvragers, dus ook kinderen, ongeacht hun leeftijd,...

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het bewijs van Nederlanderschap is een soort uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente (BRP) en is alleen verkrijgbaar bij de gemeente...

 • Bezwaarschrift indienen

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (het college, de burgemeester of de gemeenteraad van Haaksbergen) en u bent daarbij rechtstreeks betrokken (u bent belanghebbende), dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit...