Resultaten 1 - 10 van 164 resultaten

 • Begraafplaatsen

  Met vragen over begraven en begraafplaatsen kunt u terecht bij de gemeente.

 • Winkelweekactie organiseren

  Voor het organiseren van een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Lees meer over het afgraven en verplaatsen van grond op de website van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

 • Grondwaterstand

  Wilt u meer weten over de grondwaterstanden in onze gemeente? Dan kunt u terecht op deze website.

 • Bommen / explosieven

  Kijk voor meer informatie op deze pagina over de bomenbelastingkaart of explosievenkaart. 

 • Snuffelmarkt

  Meer informatie hierover kunt u vinden bij Evenement of activiteit organiseren.

 • Dijken en waterhuishouding

  Het Waterschap beheert de dijken langs de grote rivieren. Daarnaast regelt het Waterschap ook de 'waterhuishouding' van het beheersgebied door middel van stuwen, sluizen en gemalen in de watergangen en oppervlaktewater. Hierdoor blijft de waterstand van het gebied op peil. Door het regelmatig baggeren van de watergangen en het onderhoud aan de oevers wordt doorstroming verzekerd.

 • Venten

  Als handelaar goederen of diensten huis-aan-huis aanbieden of op een openbare of in de open lucht gelegen plaats? In onze gemeente gelden er algemene regels: de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu mag niet in gevaar worden gebracht venten is toegestaan op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

 • Bijen houden

  Het is verboden bijen te houden binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven en binnen een afstand van dertig meter van de weg. Het verbod geldt niet als voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen (door middel van een afscheiding van twee meter) en als de omliggende gebouwen eigendom zijn van de bijenhouder. Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod. Toekenning van deze ontheffing is afhankelijk van de omstandigheden en redenen van het verzoek.

 • Zonnepanelen en isolatie

  Onlangs hebben alle woningeigenaren van Neder-Betuwe van de gemeente Neder-Betuwe een brief ontvangen over een aantrekkelijke gezamenlijke advies- en inkoopactie voor woningisolatie en zonnepanelen. Mogelijk hebt u ook reclame over zonnepanelen ontvangen van andere organisaties die de indruk wekken dat ze samenwerken met de gemeente. Houdt u er rekening mee dat de gemeente Neder-Betuwe alleen met ‘Winst uit je Woning’ samenwerkt en hiervan de kwaliteit bewaakt.