Resultaten 1 - 10 van 141 resultaten

 • Alle stijlelementen

  Alle stijlelementen

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor maakt u een afspraak. Na ongeveer een week kunt u uw identiteitskaart ophalen.

 • Gezondheidsverklaring

  Hebt u een rijbewijs C of D, een medische beperking, of bent u ouder dan 70 jaar en verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag of bent u ouder dan 75 jaar, dan hebt u een gezondheidsverklaring nodig. Ook voordat u de praktijkexamen aflegt hebt u een gezondheidsverklaring nodig.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Het zoeken van verloren voorwerpen en het melden van gevonden voorwerpen kunt u doen op de website verlorenofgevonden.nl

 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

  Kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie (VVE) volgen zodat zij een betere start kunnen maken op de basisschool.

 • Subsidie afkoppelen riolering hemelwater en afvalwater

  Wilt u het regenwater afkoppelen van het riool van de gemeente? Of wilt u de vuilwaterafvoer verplaatsen van de achterzijde van uw huis naar de voorzijde? U kunt dan hiervoor subsidie krijgen.

 • Naamskeuze kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

 • Antireclamesticker

  Wilt u geen of niet alle ongeadresseerde reclame en huis-aan-huisbladen ontvangen? Haal dan een NEE/NEE of NEE/JA antireclamesticker bij de gemeente. U plakt deze op uw brievenbus.

 • Ontheffing sluitingstijden horeca

  Hebt u een horecabedrijf en wilt u een keer langer open zijn? Dan vraagt u een ontheffing van de sluitingstijden aan.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dat kan bij de gemeente waar u of uw partner staat ingeschreven. U maakt hiervoor een afspraak. Let op: een omzetting is in het buitenland niet geldig.