Resultaten 1 - 10 van 89 resultaten

 • NEE-JA of NEE-NEE sticker

  Met een NEE-JA of NEE-NEE sticker op uw brievenbus ontvangt u geen reclamefolders meer.

 • Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  Verhuist u naar het buitenland? Schrijft u zich dan (online) uit bij de gemeente waar u woont. Dit mag vanaf 5 dagen voor uw vertrek.

 • Bijzondere transporten

  Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke eisen die aan het transport worden gesteld.

 • Huisbezoek aanvragen voor identiteitskaart

  Wilt u een ID-kaart aanvragen en een lichamelijke beperking belet u om naar het Stadskantoor te komen? Dan kunt u een huisbezoek aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u, voor langere tijd, niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met bijvoorbeeld een rollator.

 • Reinigingsrecht voor bedrijven

  Jaarlijkse heffing voor bedrijven die hun afval door de gemeente laten ophalen

 • Meldpunt Discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking. De gemeente bestrijdt discriminatie en sociale uitsluiting dan ook actief.

 • Verhuizen binnen of naar Sliedrecht

  Verhuist u binnen of naar Sliedrecht? Geef dit dan aan ons door voordat u verhuist.

 • Bezwaar maken over gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag of de hoogte van de WOZ-waarde

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Vraag eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Geboorte, overlijden, echtscheiding, trouwen en geregistreerd partnerschap behoren tot de burgerlijke stand.