Resultaten 1 - 10 van 38 resultaten

 • Schouw

  Voor eigenaren van een perceel dat grenst aan een sloot, zijn er regels voor het onderhoud van die sloot.

 • Lozen grondwater bij bronnering of bodemsanering

  Ga je een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Deze lozing moet je in veel gevallen melden.

 • Last onder bestuursdwang en kostenbeschikking

  Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap treedt handhavend op tegen overtredingen.

 • Lozen afvalwater binnen inrichtingen

  Op deze pagina leest u meer over het lozen van afvalwater binnen inrichtingen. Wilt u bedrijfswater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek?

 • Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen

  U kunt een verzoek tot kwijtschelding indienen als u de waterschapsbelasting niet kunt betalen.

 • Last onder dwangsom en invorderingsbeschikking

  Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Heeft u die wet- en regelgeving overtreden, dan kan het waterschap naleving van die regels afdwingen door het opleggen van een last onder dwangsom.

 • Verzoek om handhaving

  Als u denkt dat iemand de regelgeving van het waterschap overtreedt kunt u waterschap Brabantse Delta vragen daar handhavend tegen op te treden.

 • Praktijkopdracht in de klas

  Samen met de docent en/of leerlingen bedenken we een uitdagend vraagstuk op gebied van klimaat en duurzaamheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit of waterveiligheid. De praktijkopdracht richt zich op scholieren van het VMBO en Technasia Havo- of VWO.

 • Automatische incasso regelen of wijzigen

  Met een machtiging vindt u het goed dat wij het geld automatisch van uw rekening afschrijven. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. De voordelen zijn dat u in delen kunt betalen en dat u niet vergeet te betalen.

 • Schade melden

  Indien u schade heeft geleden en u van mening bent dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de schade hier melden en gemotiveerd aangeven waarom u dit vindt.