Resultaten 301 - 310 van 326 resultaten

 • Aardgasvrij bouwen

  Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas in woningen en andere gebouwen. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En vraagt u de omgevingsvergunning aan? Dan kunt u geen aansluiting meer aanvragen op het aardgasnet. Dit geldt voor alle woningbouwlocaties en dus ook voor individuele woningen.

 • Stinkend of bubbelend riool

  Als er water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als er water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dat geldt voor het riool in en om uw huis en ook voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel via uw huis het riool uit, samen met de lucht uit uw...

 • Rioolwaterzuivering

  Het vuile water van huizen en bedrijven, en vaak ook regenwater van drukke straten, loopt het riool in. We noemen het dan afvalwater. Het is vervuild en moet gereinigd worden. Via het riool wordt het afvalwater vervoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat is een soort fabriek die het afvalwater...

 • Verkeersveiligheid

  Maar tegelijkertijd hebben de Hengeloërs ook behoefte aan een veilige en leefbare woonomgeving. Een goede balans vinden tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid is dus erg belangrijk. En dat is niet makkelijk, want wat de één als positief ervaart, kan voor de ander een bron van ergernis zijn....

 • Water besparen

  Voor de zuivering van water is veel energie nodig. En die zuivering wordt steeds ingewikkelder. Dat komt door bemesting en stoffen uit de chemische industrie (schoonmaakmiddelen, medicijnen). Ook veroorzaakt het oppompen van grondwater verdroging van de natuur. Daarom moeten we bewust met ons water...

 • Waterprojecten

  We worden ons steeds meer bewust van het belang van water voor de natuur, ons welzijn en onze gezondheid. In het Waterplan  (Pdf) van de gemeente Hengelo staat hoe we nu en de komende jaren (tot 2030) omgaan met het water in onze stad. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het Waterschap...

 • Bezwaar en beroep

  De Algemene wet bestuursrecht geeft regels voor bezwaar en beroep. U kunt alleen bezwaar maken of beroep instellen als u vindt dat de gemeente het besluit niet had mogen nemen. Én u moet belang hebben bij het besluit. Verder moet u schriftelijk, bijvoorbeeld per brief of gemeenteadvertentie, hebben...

 • Watervervuiling

  En ook mensen hebben een gezonde omgeving met gezond water nodig. Genoeg redenen dus om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken en waar dat mogelijk is te verbeteren. Hieronder leest u wat u kunt doen als u zich zorgen maakt over vervuiling in en om het water.

 • Luchtruim gebruiken

  Dat geldt bijvoorbeeld voor helikopters, heteluchtballonnen en onbemande luchtvaartuigen die zwaarder zijn dan 25 kg (zoals drones of modelvliegtuigen).  Maakt u meer dan 12 ballonvluchten per jaar? Dan hebt u een verklaring van geen bezwaar nodig van de burgemeester.

 • Energietoeslag 2023

  De gemeente Hengelo keert de energietoeslag 2023 tussen 27 november en 4 december automatisch uit aan huishoudens waarvan bekend is dat er recht is op de toeslag. Als u de toeslag niet automatisch ontvangt kunt u deze vanaf 4 december aanvragen. Met de energietoeslag ondersteunt de gemeente u in uw...