Resultaten 311 - 320 van 324 resultaten

 • Bodemonderzoek F16 crash

  De F16 straaljager stortte neer in een deel van de Dinant Dijkhuisstraat en de Paul van Kempenstraat. Door de crash ontstond brand. Om de brand te blussen is blusschuim gebruikt waarin de chemische stoffen PFAS zaten. Inmiddels weten we dat PFAS schadelijk kunnen zijn voor mens en natuur.

 • Woonwagenstandplaats

  Woningcorporatie Welbions heeft een aantal woonwagenstandplaatsen in eigendom en beheer. Wilt u in aanmerking  komen voor zo'n plaats? Dan moet u rekening houden met de regels die ook gelden voor andere woningzoekenden. En de woonwagen die u wilt plaatsen, moet goedgekeurd zijn.

 • Cliëntondersteuner

  Hebt u vragen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen? En weet u niet zo goed waar u het antwoord kunt vinden? Dan kan de onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) u helpen. De cliëntondersteuner is er om uw belangen te behartigen. Hij geeft informatie en advies over de...

 • Vervoer Wmo

  U kunt bijvoorbeeld niet goed reizen omdat u chronisch ziek bent of een handicap hebt. De medewerkers van het Zorgloket geven u graag advies en denken met u mee. Soms kan bijvoorbeeld een Wmo-vervoerspas een hulpmiddel zijn. Maar een scootmobiel kan misschien ook een uitkomst bieden.

 • Studietoeslag

  De studietoeslag is een toeslag voor studenten die door een structurele lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met de studietoeslag wil Hengelo stimuleren dat deze jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de...

 • Aanvragen uitkering

  De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heeft u geen betaald werk? En zijn er ook geen andere voorzieningen? Dan is het de taak van de gemeente om u te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering)...

 • Gebiedsgericht grondwaterbeleid

  In het centrum van Hengelo zijn vroeger verontreinigingen in het diepe grondwater ontstaan. Dat is het gevolg van de rijke industriële geschiedenis van onze stad. In veel andere steden is dat ook zo. Sommige grootschalige grondwaterverontreinigingen lopen in elkaar over. Hierdoor is het lastig te...

 • Bedrijven Investeringszone (BIZ) centrum Hengelo

  Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een aangewezen gebied, waarin bedrijven samenwerken aan het verbeteren van onder andere de leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Voor dat doel hebben de bedrijven een vereniging of stichting opgericht.  Op deze kaart  (Pdf) is het gebied in het...

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  De jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen moet u binnen 2 maanden betalen. U kunt ook in 10 termijnen betalen als u kiest voor automatische incasso. Deze aanslag ontvangt u ieder jaar eind februari van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente).

 • Milieu, handhaving

  Om onze omgeving schoon, veilig en leefbaar te houden gelden er milieuregels voor bedrijven. De Omgevingsdienst Twente (ODT) controleert of bedrijven zich aan die regels houden. Denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt, dan kunt u dat melden aan de ODT.