Zoekresultaat

1 - 10 van de 349 Resultaten
Toon producten van =Utrecht
 • Cultuurnota ‘Kunst kleurt de stad’, 2-jarige subsidie 2021-2022 aanvragen

  In de cultuurnota 2021-2024 staan de uitgangspunten voor de Utrechtse culturele sector. Stichtingen en verenigingen die met culturele activiteiten uitvoering willen geven aan de cultuurnota kunnen een 2-jarige subsidie aanvragen voor 2021-2022. Doel daarvan is nieuwe kunst te bevorderen en te investeren in een vernieuwing in de sector. Meer over de cultuurnota 2021-2024 Er is ook een 4-jarige subsidie voor de periode 2021-2024. Waar is de subsidie voor? Deze subsidie is voor nieuwe makers en nieuwe culturele initiatieven. Rechtspersonen (stichtingen of verenigingen), die actief en aantoonbaar bijdragen aan de Utrechtse culturele sector kunnen de subsidie aanvragen.Let op! Het totaal beschikbare bedrag voor deze regeling staat nog niet vast. Dit wordt in november door de raad vastgelegd. Voorwaarden U hebt op het moment van aanvragen (september 2020) 2 kalenderjaren, in 2019 en 2020, culturele activiteiten uitgevoerd in Utrecht. U voert meer activiteiten per jaar uit of organiseert bij festivals minimaal een jaarlijks terugkerend festival. U hebt niet eerder een 4-jarige subsidie vanuit de Cultuurnota van ons ontvangen. Uw organisatie is in 2013 of later opgericht. Uw activiteiten voldoen aan de criteria en uitgangspunten van de nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad'. Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag afwijzen, omdat deze niet volledig of juist te uitgebreid is. Wat stuurt u mee? De volgende bijlagen stuurt u mee met uw aanvraag: activiteitenplan, (max. 5.000 woorden in pdf) volgens de handleiding (pdf, 313 kB) begroting met toelichting (in pdf) volgens de leidraad begroting (pdf, 160 kB) jaarverslag en jaarrekening van 2019 Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie of zijn er wijzigingen in uw gegevens? Stuur dan ook de volgende bijlagen mee: kopie bankafschrift met IBAN. Wij maken de subsidie over naar dit rekeningnummer kopie uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie Subsidie aanvragen U kunt deze subsidie aanvragen van 1 juli tot en met 1 september 2020 (17.00 uur). Vraag subsidie aan (voor organisaties) Hoeveel subsidie kunt u krijgen? De subsidie is maximaal € 50.000 per jaar. Wie beoordeelt uw aanvraag? Een onafhankelijke, deskundige adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college van B en W. Het college neemt een besluit over de subsidieaanvraag. Een gesprek met de adviescommissie is onderdeel van de beoordeling. Lees meer over deze adviescommissie. Wat zijn de criteria? De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van 3 criteria: artistieke kwaliteit zakelijke kwaliteit betekenis voor de stad Kijk voor meer informatie over de beoordelingscriteria in de handleiding (pdf, 292 kB) en de nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'kunst kleurt de stad'. Nieuwe Code Diversiteit en Inclusie In de Cultuurnota 2021 – 2024 ‘Kunst Kleurt de stad’ (pdf, 5,7 MB) is aangekondigd dat de Code Culturele Diversiteit werd herzien. Deze nieuwe code is leidend voor de aanvragen en beoordelingen. Bekijk de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie. Wat kunt u verwachten? De Adviescommissie geeft uiterlijk 1 december 2020 advies aan het college. U hoort in december 2020 of u subsidie krijgt. Lees meer over de procedure in de handleiding (pdf, 292 kB). Hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Meer informatie Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en voor andere subsidies van de gemeente Utrecht. Nadere regels Tweejarige subsidie 2021-2022 in het kader van de Cultuurnota 'Kunst kleurt de stad'. Kunst en cultuur in Utrecht Meer over de cultuurnota 2021-2024 Meer over toegankelijkheid in Utrecht

 • Tozo 2 bedrijfskrediet aanvragen

  Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer en komt u door het coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u misschien de verlengde Tozo 2 bedrijfskrediet aanvragen. Wilt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen tot het sociaal minimum aanvragen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor Tozo2-levensonderhoud. Wat is Tozo bedrijfskrediet? Tozo bedrijfskrediet is een lening voor bedrijfskapitaal. Tozo 1 kon u aanvragen tot en met 3 juni 2020 Tozo 2 kunt u aanvragen van 1 juli tot en met 30 september 2020. U kunt voor Tozo 1 en Tozo 2 samen maximaal € 10.157 lenen met een rente 2%.Hebt u al een deel geleend? Dan kunt u het resterende bedrag lenen onder de nieuwe voorwaarden. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen. Kunt u vanaf deze datum de rente of aflossing niet betalen? Dan kunt u mogelijk uitstel krijgen op basis van individuele omstandigheden (art. 4:94 Awb). U kunt Tozo 2 ook aanvragen als u geen aanvraag hebt gedaan voor Tozo 1. Wanneer kunt u gebruikmaken van Tozo 2 bedrijfskrediet? U bent zelfstandig ondernemer of zzp’er en: U bent 18 jaar of ouder. U woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein Uw inkomsten zijn door het coronavirus in één klap (grotendeels) weggevallen. U werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf. U bent ingeschreven bij de KVK voor 18 maart 2020. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) grotendeels in Nederland. U hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf. U ontvangt geen studiefinanciering. U hebt van 2018 tot en met 2020 niet meer dan € 200.000 staatssteun ontvangen. U hebt geen surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming, of één van de vennoten. Ik heb nog geen Tozo 1 bedrijfskrediet aangevraagd of Ik heb al wel Tozo 1 bedrijfskrediet aangevraagd, maar nog niet het maximale bedrag van € 10.157 als lening ontvangen. Kunt u op alle punten ‘ja’ antwoorden? Dan kunt u Tozo-bedrijfskrediet aanvragen. Woont u samen met een partner? Bent u zelfstandige en uw partner niet? Dan vraagt u bedrijfskapitaal aan en uw partner tekent mee. Uw partner is medeaansprakelijk. U bent beiden zelfstandige en werkt in hetzelfde bedrijf. U vraagt dan gezamenlijk bedrijfskapitaal aan en tekent beiden. Eén van u logt in, de ander tekent mee. Er kan slechts 1 keer het maximale bedrag van € 10.157 worden toegekend. U bent beide zelfstandig ondernemer, maar u hebt beiden een eigen bedrijf (het gaat hier om 2 verschillende bedrijven). Dan kunt u allebei bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157. U tekent beiden voor bedrijfskapitaal voor uw eigen bedrijf en dat van uw partner. Binnen 1 bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap). Voor 1 bedrijf kan slechts 1 keer bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Alle vennoten/maten tekenen mee voor het bedrijfskapitaal. Dit wijst zich in het aanvraagproces. Tozo bedrijfskrediet aanvragen Wij hebben bewijs nodig dat u het geld echt nodig hebt. U geeft inzicht in de hoogte van de maandelijkse bedrijfslasten in relatie tot de omzet. Dit is bijvoorbeeld een jaarrekening van een voorgaand jaar met bankafschriften. Ook laat u zien dat u met uw huidige inkomsten en vermogen niet kunt voldoen aan uw financiële verplichtingen. Hebt u al Tozo 1 bedrijfskrediet aangevraagd? Dan hoeft u minder gegevens in te vullen. Met DigiD Vraag Tozo 2 bedrijfskrediet aan Vragen? Bekijk de veelgestelde vragenStaat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar tozobedrijfskrediet@utrecht.nl en zet in het onderwerp uw zaaknummer of 'hulp bij aanvraag' als u nog geen zaaknummer hebt. Of bel naar 030 - 286 52 11. Door de drukte kan het langer duren dan normaal voordat u antwoord op uw vraag krijgt. Wat gebeurt er na uw aanvraag? Wij proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Wij hebben 2 organisaties ingeschakeld voor hulp bij het behandelen van de aanvragen. Dit zijn de FBA Adviesgroep en Friedeberg Consultancy. Het kan dus zijn dat een medewerker van een van deze organisaties contact met u opneemt. Bijstand voor zelfstandigen Niet getroffen door corona, maar wel hulp nodig? U kunt ook volgens de gewone regeling bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

 • Tozo 2 levensonderhoud aanvragen

  Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp’er? En hebt u door het coronavirus financiële problemen gekregen? Dan kunt u misschien Tozo 2 levensonderhoud aanvragen. Wilt u Tozo 2 bedrijfskrediet aanvragen? Ga naar Tozo 2 bedrijfkrediet aanvragen. Wat is Tozo 2 levensonderhoud? Tozo 2 levensonderhoud vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum voor maximaal 4 maanden, in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Maximumbedragen Tozo-levensonderhoud Maximumbedragen Tozo-levensonderhoud Uw situatie Netto maximumbedrag per maand Netto maximumbedrag per maand vanaf 1 juli Alleenstaande jonger dan 21 jaar met of zonder kind(eren) € 259,78 € 261,44 Alleenstaande van 21 jaar of ouder met of zonder kind(eren) € 1.052,32 € 1.059,03 (Echt)paar beiden jonger dan 21 jaar, zonder kind(eren)  € 519,56 € 522,88 (Echt)paar beiden jonger dan 21 jaar, met kind(eren) € 820,22 € 825,46 (Echt)paar waarvan 1 persoon 21 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 21 jaar, zonder kind(eren) € 1.011,44 € 1.017,89 (Echt)paar waarvan 1 persoon 21 jaar of ouder en 1 persoon jonger dan 21 jaar, met kind(eren) € 1.312,10 € 1.320,47 (Echt)paar beiden 21 jaar of ouder, met of zonder kind(eren) € 1.503,31 € 1.512,91 Deze uitkering is een gift. U hoeft dit dus niet terug te betalen. Wanneer kunt u gebruik maken van Tozo-levensonderhoud? U bent zelfstandig ondernemer of zzp’er en: u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd u woont in de gemeente Utrecht, Stichtse Vecht of De Ronde Venen uw inkomsten zijn door het coronavirus in 1 klap (grotendeels) weggevallen u werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf u bent ingeschreven bij de KvK voor 18 maart 2020 uw bedrijf is in Nederland gevestigd en u werkt(e) grotendeels in Nederland u hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf u kunt geen studiefinanciering krijgen u en uw eventuele partner verdienen samen niet meer dan € 1.500 per maand Kunt u op alle punten 'ja' antwoorden? Dan kunt u Tozo 2 levensonderhoud aanvragen. Aanvragen Tozo 2 levensonderhoud Met DigiD Vraag Tozo 2 levensonderhoud aan U kunt Tozo 2 levensonderhoud tot en met 30 september aanvragen. U vraagt de uitkering aan voor juni, juli, augustus en/of september (maximaal voor deze 4 maanden) en ook met terugwerkende kracht vanaf 1 juni. Hebt u ook Tozo 1 aangevraagd? Dan hoeft u minder gegevens in te vullen. Vragen? Bekijk de veelgestelde vragen Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar bbz@utrecht.nl en zet in het onderwerp uw zaaknummer of 'hulp bij aanvraag' als u nog geen zaaknummer hebt. Of bel naar 030 - 286 52 11. Door de drukte kan het langer duren dan normaal voordat u iemand kunt spreken. Bijstand voor zelfstandigen Niet getroffen door corona, maar wel hulp nodig? U kunt ook volgens de gewone regeling bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

 • Aanhanger of bakfiets lenen

  Bij de afvalscheidingsstations kunt u gratis een aanhanger of een bakfiets lenen voor het wegbrengen van uw grofvuil of snoeiafval. Hoe werkt het? U kunt een aanhanger of bakfiets lenen voor een dagdeel: openingstijd - 13.00 uur 13.30 - 16.30 uur Reserveer deze minimaal een dag van tevoren. Reserveer aanhanger of bakfiets Afmetingen De aanhanger is een open kar van 2 x 1,1 x 0,34 m. De grootte van de bakfiets is 1 x 0,5 x 0,6 m. Meenemen Uw rijbewijs (B of BE). (alleen bij aanhanger) Een groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs; alleen nodig bij buitenlands rijbewijs). (alleen bij aanhanger) Extra kentekenplaat van uw auto. (alleen bij aanhanger) € 100 (contant) voor de borg. Net of zeil voor het afdekken van de lading. Bevat uw afval asbest? Neem dan uw toestemmingsbewijs voor het verwijderen van asbest mee. Regels Alleen inwoners van Utrecht mogen een aanhanger of een bakfiets lenen. Bedrijven niet. U leent een aanhanger of een bakfiets alleen voor het vervoeren van grofvuil. U kunt een aanhanger of een bakfiets niet op dezelfde dag aanvragen en lenen. U dekt de lading af met een zeil of net. U mag uw vuil bij ieder afvalscheidingsstation inleveren, maar de aanhanger of de bakfiets moet u wel op tijd terugbrengen bij het afvalscheidingsstation waar u deze hebt geleend. U mag een ander persoon machtigen om uw aanhangwagen of bakfiets op te halen en/of in te leveren. Daarvoor is een toestemmingsverklaring nodig (kan gewoon een briefje zijn met toestemming en handtekening), legitimatie van degene die machtigt en van de gemachtigde. Een aanhanger of een bakfiets brengt u schoon terug. Let op: zorg er wel voor dat u de bakfiets niet te zwaar belaadt. Om het afvalstation te bereiken moet u een heuveltje op. Aanvullende regels voor het huren van een aanhanger De aanhanger mag achter uw eigen auto, met een B/BE rijbewijs. De aanhanger heeft een 7-polige stekker. Heeft uw voertuig een 13-polige stroomaansluiting? Zorg dan zelf voor een verloopstekker. De maximale belading van de aanhanger is 500kg.

 • Achternaam kind, naamskeuze

  Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind de achternaam van de moeder of die van de vader of duomoeder krijgt. De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land. Om naamskeuze vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Maak een afspraak Welke achternaam krijgt uw kind? Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder, of moeder. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen voor de naam van de andere ouder. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Als de achternaam eenmaal is vastgelegd kan deze meestal niet meer veranderd worden. Meenemen naar uw afspraak geldig identiteitsbewijs van beide ouders beide ouders moeten in persoon aanwezig zijn Huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk. Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt. Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de erkenner (de vader of de duomoeder)? Dan maakt u deze naamskeuze bij de erkenning. Bij adoptie wordt de naam bepaald tijdens de procedure bij de rechtbank. Informeer hiervoor bij uw advocaat. Achternaam veranderen bij huwelijk of partnerschap Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

 • Achternaamgebruik veranderen

  U kunt altijd het gebruik van uw achternaam online veranderen. Bijvoorbeeld na een scheiding maar ook tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt kiezen voor: alleen uw eigen naam alleen de naam van uw partner de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner Verander achternaamgebruik De gemeente verwerkt binnen een week de verandering. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Uw keuze wordt opgenomen in de BRP (Basisregistratie Personen). Op deze manier zijn andere overheidsorganisaties ook op de hoogte. Zij zijn overigens niet verplicht om daar gebruik van te maken. U informeert zelf andere instellingen en bedrijven over uw keuze. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam (eventueel aangevuld met de naam van uw partner), ook al hebt u een andere achternaam gekozen. Geeft u geen wijziging door na een scheiding, huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan verandert het achternaamgebruik niet en wordt u op dezelfde manier aangeschreven als daarvoor. Voornaam of achternaam officieel veranderen Als u uw voornaam wilt veranderen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Hiervoor hebt u een advocaat nodig. Wilt u uw achternaam officieel veranderen? Dan verandert de achternaam die u bij geboorte, erkenning of adoptie hebt gekregen. Een verandering van uw achternaam vraagt u aan bij Justis. Naam van uw ex-partner of overleden partner gebruiken Bent u gescheiden of is uw partner overleden? Dan mag u zijn of haar achternaam blijven gebruiken. Dat kan tot het moment dat u met iemand anders trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Andere nationaliteit Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse? Bij bepaalde nationaliteiten wijzigt de geboortenaam door het huwelijk. U kunt contact opnemen met de autoriteiten van uw land voor informatie. De gemeente kan uw naamswijziging registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). U maakt daarvoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 030 – 286 00 00 (van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). In het telefoongesprek hoort u welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. Persoonlijk of schriftelijk uw achternaamgebruik veranderen Wilt u uw naamgebruik veranderen aan de balie? Maakt u dan een afspraak. Denk eraan uw identiteitsbewijs mee te nemen. Voor het schriftelijk doorgeven van de verandering van uw achternaam gebruikt u het formulier Verzoek naamgebruik (pdf, 71 kB). U print dit en stuurt het per post op. Het adres staat op het formulier.

 • Adoptie

  Adoptie betekent dat 1 of 2 personen een kind aannemen tot hun wettige kind. Er ontstaat een nieuwe juridische familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Adoptie buitenlandse kinderen Aan het adopteren van een kind uit het buitenland, gaat een lang traject vooraf.Na aankomst in Nederland moet het kind binnen 5 werkdagen na aankomst worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor moet u een afspraak maken. Kies bij het maken van een afspraak voor Burgerzaken en het product ‘Verhuizing vanuit het buitenland’. Maak een afspraak Meenemen: geldig legitimatiebewijs van de adoptiefouders en het kind; als dat er is: buitenlandse geboorteakte kind; adoptiebeschikking en overige adoptiedocumenten. En als het van toepassing is: bewijs dat de adoptie volgens het adoptieverdrag heeft plaatsgevonden; beginseltoestemming Ministerie van Justitie.  In sommige gevallen komt het kind Nederland binnen als vreemdeling en moet er een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Adoptie Nederlandse kinderen Adoptie van een Nederlands kind komt meestal voor bij duomoeders of stiefouders.  Duomoeders 2 vrouwen die samen een kind krijgen kunnen voor of na de geboorte een verzoek voor adoptie door de duomoeder indienen bij de rechtbank. Stiefouders De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Meer informatie Stichting adoptievoorzieningen Rijksoverheid-adoptie

 • Adresonderzoek, aanvragen

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen, of krijgt u post van oude bewoners? Heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken uit waar deze personen nu wonen en we vragen hun het nieuwe adres door te geven. Adresonderzoek aanvragen U kunt in het formulier kiezen voor het aanvragen of het beëindigen van een adresonderzoek. Inwoners Met DigiD Vraag adresonderzoek aan Zonder DigiD Vraag adresonderzoek aan Organisaties Zonder eHerkenning Vraag adresonderzoek aan U mag ook een afspraak maken voor een bezoek aan de balie: Verhuizing binnen de gemeente Utrecht. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Heb u nog andere gegevens? Weet u waar de oude bewoners naartoe zijn verhuisd? Hebt u andere gegevens zoals een e-mailadres of telefoonnummer? Noem dit dan in uw verzoek of bij uw afspraak. Met deze extra gegevens gaat het onderzoek sneller. Kosten Het starten van een adresonderzoek is gratis. Resultaat De betrokken personen staan niet meer op uw adres ingeschreven als: zij zelf een adreswijziging doorgeven de gemeente na goed onderzoek de personen van uw adres uitschrijft Een onderzoek duurt gemiddeld 3 maanden. Pilot onterechte inschrijvingen Met deze pilot zorgen we dat de nieuwe bewoners nog de enigen zijn die op een adres staan ingeschreven. Lees meer over de pilot.

 • Amateurkunst, basissubsidie aanvragen

  Amateurkunstverenigingen en –stichtingen kunnen subsidie vragen voor een aantal kosten. De subsidie is voor: het honorarium van de artistieke leiding de huur van een oefenruimte als er geen ruimte gehuurd wordt vanwege het coronavirus: de kosten van andere basisfaciliteiten om amateurkunstbeoefening mogelijk te maken. Bijvoorbeeld voor hulpmiddelen voor online bijeenkomsten. Voorwaarden u kunt subsidie vragen voor maximaal 3 groepen elke groep heeft minimaal 10 actieve leden meer dan de helft van de leden woont in Utrecht u krijgt geen andere jaarsubsidie binnen het programma Cultuur van de gemeente u oefent op een locatie in Utrecht de artistieke leiding is gekwalificeerd Bij de beoordeling van uw subsidieaanvraag kijken wij naar de eisen en criteria in de nadere regel Basissubsidies Amateurkunst. Wat stuurt u mee? Upload de volgende bijlage in het aanvraagformulier: balans van het voorgaande jaar Vraagt u voor het eerst subsidie aan of zijn er wijzigingen? Upload dan ook de volgende bijlagen: kopie uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel kopie statuten van de organisatie kopie bankafschrift van de organisatie Aanvragen U kunt van juli tot 1 oktober de subsidie voor het volgende jaar aanvragen. Vraag subsidie aan (voor organisaties) Muziekgezelschappen van studenten kunnen niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aanvragen. Zij kunnen subsidie aanvragen via het KOSMU (Koördinerend Orgaan Studenten Muziekgezelschappen Utrecht). Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag? Neem gerust contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl of 030 – 286 33 36. Hoeveel subsidie kunt u krijgen? U kunt maximaal de volgende subsidiebedragen aanvragen: 50% van de kosten voor de artistieke leiding tot een maximum van € 2.000 per groep 50% van de kosten voor de huur van een oefenruimte of van andersoortige basisfaciliteiten voor amateurkunstbeoefening tot een maximum van € 1.000 per groep Het gaat bij andersoortige basisfaciliteiten om hulpmiddelen die nodig zijn omdat de groep vanwege het coronavirus niet bij elkaar kan komen. Bijvoorbeeld voor het mogelijk maken van online samenkomsten om te kunnen repeteren. Het gaat hierbij dus niet over huur of aanschaf van bijvoorbeeld muziekinstrumenten of schilder- of tekenmaterialen. Eigen vermogen Hebt u veel eigen vermogen? Is uw eigen vermogen eind 2019 groter dan 50% van de exploitatielasten in 2021? Dan wordt het deel dat boven de 50% uitkomt gekort op de maximale subsidie. Voor speciale uitgaven in 2020 en/of 2021 kunt u, vóór u de basissubsidie aanvraagt, toestemming krijgen tot het aanmaken van een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve telt niet mee voor de berekening van het eigen vermogen. U kunt dit tot en met 15 september 2020 aanvragen via basissubsidieamateurkunst@utrecht.nl. U hoort voor 1 oktober of u toestemming hebt. Na uw aanvraag Is uw subsidieaanvraag compleet en op tijd ingediend, dan krijgt u uiterlijk 31 december ons besluit. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Wel doen wij achteraf, steekproefsgewijs, een financiële en inhoudelijke controle. Lees ook... Subsidiehulp voor alle subsidiemogelijkheden van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.

 • Archeologievergunning aanvragen

  Bij de volgende werkzaamheden hebt u mogelijk een archeologievergunning nodig: Bouwen Slopen Graafwerkzaamheden Saneren van de bodem Kabels en leidingen leggen Waar hebt u een archeologievergunning nodig? U hebt een archeologievergunning nodig in de groene, gele en rode gebieden op de Archeologische Waardenkaart (pdf, 7,1 MB). In het witte gebied is geen archeologievergunning nodig.Wilt u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren in een van de 12 beschermde archeologische rijksmonumenten? Dan mag dit in principe niet. Is dit toch nodig? Dan hebt u een monumentenvergunning van het Rijk nodig. De werkwijze en het aanvraagformulier vindt u op cultureelerfgoed.nl. Het aanvraagformulier stuurt u naar archeologie@utrecht.nlDe archeologische rijksmonumenten staan niet op de archeologische waardenkaart en worden aangeduid met de donkerpaarse contouren op de kaart archeologie in Nederland. Aanvragen Wilt u een archeologievergunning aanvragen? Overleg dan eerst met een archeoloog. Bel met telefoonnummer 14 030 of stuur een e-mail naar archeologie@utrecht.nl.De archeoloog kan u meer vertellen over: verplichte documenten bij uw aanvraag verloop procedure archeologisch onderzoek, en of het nodig is Vraag archeologievergunning aan (pdf, 44 kB) U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Archeologische vondst melden U bent wettelijk verplicht archeologische vondsten te melden bij de gemeente. Ook als u geen vergunning nodig hebt. U kunt (bij toeval) archeologische sporen of vondsten vinden. Bijvoorbeeld in de volgende situaties: bouwwerkzaamheden werkzaamheden in uw tuin op een omgeploegde akker op de storthopen van een bouwproject Meld archeologische vondsten via telefoonnummer 14 030 of of stuur een e-mail naar archeologie@utrecht.nl. Archeologisch onderzoek Het kan zijn dat u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren voordat u een archeologievergunning kunt krijgen. Bespreek uw plannen zo vroeg mogelijk met de archeologen. Zij vertellen u of en welk onderzoek u moet laten doen en aan welke voorwaarden het onderzoek moet voldoen. De gemeente kan ook met u bekijken of het mogelijk is uw plannen zodanig vorm te geven dat een archeologisch onderzoek niet nodig is. Is een archeologisch onderzoek nodig? Dan moet u zelf de uitvoering regelen. U kunt dit alleen laten doen door bedrijven of gemeenten met een certificaat. Bedrijven en gemeenten moeten zich bij de uitvoering van archeologische onderzoeken houden aan landelijke richtlijnen, die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Voor onderzoeken binnen de gemeente Utrecht gelden aanvullende richtlijnen: Richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de gemeente Utrecht (pdf, 129 kB). Kosten Voor de archeologievergunning en de beoordeling van het archeologische onderzoek brengen wij kosten bij u in rekening. Bekijk de kosten in de Legesverordening. Meer informatie Verordening op de Archeologische Monumentenzorg Handreiking archeologievriendelijk bouwen Archeologische rijksmonumenten: informatie voor eigenaren, beheerders en gebruikers folder Archeologie in Utrecht (pdf, 361 kB) Wetgeving Erfgoedwet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 2010

Verfijn zoekopdracht

Acties