Resultaten 1 - 10 van 212 resultaten

 • Exploitatievergunning

  Voor het exploiteren van een horecazaak heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Melding ongewoon voorval

  Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan. Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn: brand, explosie, ongevalstoring in het productieproces of storing in de voorzieningen.

 • Moving

  Are you moving to or within the municipality of Arnhem? You can register your move with the municipality up to 4 weeks prior to or 5 days after the date of your move.

 • Stimuleringsregeling Inzet conciërges

  De gemeente Arnhem stimuleert schoolbesturen in het primair onderwijs om conciërges in te zetten op hun scholen. Daarvoor kunnen zij subsidie vragen. 

 • Subsidieregeling Eetbare Stad (stadslandbouw)

  Heeft u een plan voor een buurtmoestuin, een pluktuin, een schoolmoestuin of een ander plan rondom het gezamenlijke kweken van voedsel? Zoals groente, fruit en kruiden? Dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie aanvragen. 

 • Terrasvergunning

  Als u bij uw horecabedrijf een terras wilt plaatsen, heeft u in de meeste gevallen een terrasvergunning nodig.

 • Kindgebonden budget (Kindertoeslag)

  Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw kinderen. De bijdrage wordt uitgekeerd via de Belastingdienst.

 • Plakplaatsen commerciële evenementen

  Plakplaatsen voor commerciële evenementenreclame zijn bedoeld voor aankondigingen van evenementen in Arnhem. In Arnhem zijn 15 van dit soort plakplaatsen, onder andere rondom de Korenmarkt en de Rijnhal.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u te maken met een complexe aanvraag of zijn de kaders naar aanleiding van een oriënterend gesprek niet geheel helder, dan is het raadzaam om voorafgaand aan een vergunningaanvraag een vooroverleg in te dienen.

 • Proef met fietsvlonders

  In sommige wijken zetten Arnhemmers hun fiets noodgedwongen op straat omdat ze geen plek hebben om de fiets te stallen. We willen de (smalle) stoepen vrij houden van fietsen. Daarom doen we een proef met fietsvlonders.