Zoekresultaat

1 - 10 van de 128 Resultaten
Toon producten van Beemster
 • Peuterspeelzaal, bezoek gratis voor kinderen van 2 en 3 jaar

  Voor de ontwikkeling van een kind is de peuterspeelzaal heel belangrijk. Op een peuterspeelzaal leren kinderen van en met elkaar. Dit gebeurt onder professionele begeleiding.

 • Nederlanderschap, Naturalisatie

  Naturalisatie is het verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan 'nieuwe' inwoners van Nederland.

 • Verhuizen naar andere gemeente

  Verhuist u naar een andere plaats in Nederland? Dan moet u hiervan binnen 5 dagen na vertrek aangifte doen bij uw nieuwe gemeente. U mag dit ook van tevoren doen. De nieuwe gemeente neemt vervolgens contact op met de gemeente Beemster om uw persoonsgegevens digitaal op te vragen. U hoeft in Beemster dus niets te regelen bij Burgerzaken.

 • Sportieve en culturele activiteiten, vergoeding

  Vergoeding van het lidmaatschap voor de sportvereniging? Of liever het kaartje van de bioscoop of een concert? Het kan allemaal met de regeling vergoeding sportieve en culturele activiteiten. Het budget hiervoor bedraagt 100 euro per volwassene en 350 euro per kind van 0 tot 18 jaar.

 • Evenementenvergunning en -melding

  Voor het organiseren van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Curatele

  Soms kan iemand niet meer goed zorgen voor zichzelf of zijn eigen belangen. Bijvoorbeeld omdat die persoon een verstandelijke beperking heeft, een Alzheimerpatiënt is of een verslaving heeft. In die gevallen kan een persoon onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld. De kantonrechter wijst iemand aan die financiële of persoonlijke beslissingen voor hem of haar neemt. Hiervoor moet u contact opnemen met de rechtbank.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en kunt u door de grote parkeerdruk bij u in de buurt, niet dichtbij uw eigen huis parkeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats nabij uw woning. De geldigheid van de gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de aan u toegekende gehandicaptenparkeerkaart. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook houders van een gehandicaptenparkeerkaart passagier in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.

 • Slopen

  Wanneer u een (deel van een) bouwwerk wilt slopen, moet u een sloopmelding doen of heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Bijstandverlening zelfstandigen

  Als zelfstandige kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Er zijn twee mogelijkheden om uw financiële problemen te verhelpen:

 • Grondverzetmelding

  Bij het verplaatsen van licht verontreinigde grond of meer dan 50m³ schone grond bent u verplicht dit minstens 5 werkdagen van te voren te melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Het verplaatsen en/of toepassen van de grond moet conform de bodemkwaliteitskaart plaatsvinden. Wanneer grond in de gemeente wordt verplaatst, ook voor hoeveelheden minder dan 50m³, mag deze de originele bodem niet verontreinigen. Voordat grond wordt verplaatst moet de kwaliteit bekend zijn van zowel nieuwe grond als van de ontvangende bodem. De bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Beemster geven aan of grond met of zonder kwaliteitsonderzoek mag worden verplaatst. De strengste norm is leidend. Bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten zijn niet geldig.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties