Resultaten 1 - 10 van 834 resultaten

 • Automatische incasso en kwijtschelding

  Wil je er zeker van zijn dat je de gemeentelijke belastingen op tijd betaalt? Geef dan toestemming voor automatische incasso.

 • Welstandscommissie

  De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

 • Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo

  Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je bij ons terecht voor verschillende hulpmiddelen en ondersteuning.

 • Bestemmingsplan

  Een nieuw pand bouwen of benieuwd naar de bestemming van een bepaald gebouw? In het bestemmingsplan staat waar en wat er gebouwd mag worden.

 • Onderscheidingen

  Onderscheidingen zijn een officiële blijk van waardering en erkenning. Er zijn verschillende vormen van onderscheidingen voor mensen en organisaties die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving.

 • Gebruik achternaam

  Na je huwelijk of partnerschapsregistratie mag je de achternaam van je partner gebruiken. Je eigen achternaam verandert niet. Geef je dit zelf aan ons door?

 • Baggeren

  Wij baggeren van september tot en met november. Hiermee verwijderen we de de sliblaag in de waterwegen. Je kunt bagger bij ons aanvragen.

 • Joke Tromp

  Trouwambtenaar Joke Tromp stelt zichzelf voor.

 • Huishoudelijke hulp

  Hier vindt u informatie over huishoudelijke hulp.

 • Sportsubsidie

  Wij investeren in onze sportverenigingen. We hebben 5 subsidiemogelijkheden binnen de sport. Vraag subsidie aan voor jouw sportvereniging.