Resultaten 1 - 10 van 44 resultaten

 • Vermissing reisdocumenten

  Via onderstaande link kunt u de vermissing van uw reisdocument melden. Let op: als u deze melding doorgeeft, wordt het document meteen ongeldig verklaard. Dit kan niet meer teruggedraaid worden. Vermissing reisdocument melden

 • Legaliseren handtekening

  Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U tekent het document waar de ambtenaar bij is. Daarvoor kunt u een afspraak maken. De verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent. Afspraak maken Kosten De kosten van de garantverklaring bedragen € 9,75. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs. Het document dat u wilt laten legaliseren.

 • Verkeersoverlast melden

  U kunt melding maken van overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. of het plaatsen van drempels. Een melding maken  

 • Reclame plaatsen in de openbare ruimte

  Voor het maken van reclame voor commerciële doelen biedt de gemeente Hellevoetsluis verschillende mogelijkheden: lichtbakken aan lichtmasten, A0 displays, ronddraaiende billboards en stadsklokken. De gemeente heeft de exploitatie van deze reclameobjecten uitbesteed aan de volgende bedrijven: City Tec Reclame voor lichtbakken aan lichtmasten Hoffman Outdoor Media voor de A0 displays en sandwichborden/kartonnen reclameborden rond lantaarnpalen Clear Channel voor de ronddraaiende billboards C&W Groep voor de stadsklokken GRIPP voor de abri's (bushokjes) Bereik voor de digitale borden (LED-schermen)

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Als u een voorwerp verloren bent of u heeft iets gevonden, dan kunt u dit plaatsen op de website www.verlorenofgevonden.nl.  Dit is een landelijk systeem waar 205 gemeenten in Nederland mee samenwerken. Op deze website kunt u zelf verloren en gevonden voorwerpen plaatsen. Voordeel hiervan is dat u precies kunt aangeven waar en wanneer u iets bent verloren, maar ook zelf kunt zoeken tussen de voorwerpen die gevonden zijn in uw regio.  Verloren of gevonden voorwerp doorgeven

 • Briefadres

  In de basisregistratie personen (BRP) wordt u ingeschreven op uw woonadres. Heeft u geen vast woonadres maar verblijft u op meerdere adressen? Dan wordt u ingeschreven op het adres waar u de meeste tijd verblijft. Voor het aanvragen van een briefadres moet u samen met de persoon die het briefadres verleent, naar het gemeentehuis komen. U kunt hiervoor online een afspraak maken en u moet allebei een geldig legitimatiebewijs meenemen. Afspraak maken U komt in aanmerking voor een briefadres als: u geen vast woonadres heeft; u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan.

 • Overlijdensaangifte

  Wanneer iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal verzorgt de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte bij de gemeente. In Nederland moet een overledene binnen zes werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof afgeven. De aangifte kunt u doen op afspraak op het gemeentehuis. Alleen de uitvaartondernemer kan digitaal aangifte doen. Digitaal aangifte doen (alleen door uitvaartondernemer)  Op afspraak Wilt u aangifte doen op het gemeentehuis dan dient u contact op te nemen via 14 0181 en te vragen naar de burgerlijke stand. Meenemen Een geldig legitimatiebewijs van de persoon die aangifte doet. De envelop met verklaring over de oorzaak van overlijden. (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek). De originele verklaring van overlijden. Eventueel het trouwboekje (niet verplicht). Kosten De aangifte van overlijden is gratis. De kosten van het uittreksel van de akte van overlijden zijn € 14,30. Overlijden: wat moet ik regelen? Is iemand in uw omgeving overleden in Nederland? Dan moeten de nabestaanden een aantal zaken regelen. Bekijk op de website van de rijksoverheid de checklist met zaken die u dient te regelen bij overlijden van een naaste.  

 • Container of steiger plaatsen

  U mag niet altijd zomaar een groot voorwerp plaatsen in de openbare ruimte, zoals langs de kant van de weg of op de stoep. Hiervoor heeft u vaak toestemming nodig van de gemeente. Zo moet u bijvoorbeeld om toestemming vragen als u een container of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis. Voor het plaatsen van een steiger, container of ander groot voorwerp in de openbare ruimte heeft u een vergunning openbare ruimte nodig. U vraagt de vergunning minimaal een week voor de plaatsing aan bij de gemeente. Stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@hellevoetsluis.nl. U kunt ook bellen naar het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0181. Welke informatie geeft u door bij de aanvraag? uw naam en adresgegevens het adres en de plaats waar de steiger of container geplaatst wordt het soort voorwerp dat geplaatst wordt de periode waarin het voorwerp er komt te staan Soms is een vergunning niet nodig Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van: de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is het officiële bewijs dat u in de gemeente Hellevoetsluis woont. Op dit uittreksel staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Een uittreksel BRP kunt u online aanvragen. U krijgt het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. Als u het uittreksel binnen vijf werkdagen nodig heeft, kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0181 voor het maken van een afspraak. Uittreksel online aanvragen Kosten Een uittreksel BRP kost € 14,20. Voor een uittreksel dat u digitaal aanvraagt betaalt u € 4,25.  Een internationaal uittreksel BRP kost € 10,65. Voor een internationaal uittreksel dat u digitaal aanvraagt betaalt u € 5,55. Wat u moet weten Het uittreksel BRP is iets anders dan het uittreksel uit de burgerlijke stand. U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig als u op afspraak komt. Geef bij de aanvraag aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft en wat erop moet staan, bijvoorbeeld uw woonhistorie. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop. U kunt ook een internationaal uittreksel aanvragen in de meest voorkomende talen.

 • Bestemmingsplannen

  U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dat is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. U kunt bestemmingsplan online bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. of u kunt een papieren exemplaar bekijken op het gemeentehuis bij het Klantcontactcentrum. U moet daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0181.  Bekijk de bestemmingsplannen van gemeente Hellevoetsluis In een bestemmingsplan vindt u: de kenmerken van een wijk of gebied; de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn; een landkaart; regels over de bebouwing, bijvoorbeeld: de soort bebouwing die toegestaan is; de manier waarop gebouwd mag worden; de maximale hoogte en breedte van gebouwen; voor welk doel de grond gebruikt mag worden. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.