Resultaten 1 - 10 van 10 resultaten

 • Vergunning aanvragen

  Heb je plannen waarbij water, grondwater of dijken betrokken zijn? Controleer of je een vergunning nodig hebt of een melding moet maken.

 • Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

  Delfland is veel bezig met het klimaat. Alle hulp van bewoners en organisaties is daarbij welkom. Lees hier hoe Delfland kan helpen bij nieuwe initiatieven.

 • Bezwaar indienen

  Ben je het niet eens met een besluit? Bijvoorbeeld over een vergunning- of een subsidieaanvraag? Lees op deze pagina hoe je bezwaar maakt.

 • Wat kost het melden en lozen van grondwater?

  Bekijk de kosten voor een melding of vergunning én de lozingskosten bij lozing op riolering of oppervlaktewater.

 • Activiteit melden

  Maak een melding als je een activiteit wilt uitvoeren in de buurt van water.

 • Incident melden

  Meld een incident als je iets op of rond het water ziet dat niet in orde is.

 • Klacht indienen

  Geef een officiële klacht door over de manier waarop Delfland werkt of over het gedrag van medewerkers van Delfland.

 • Klacht over aanbesteding

  Dien hier een klacht in als je niet tevreden bent over de manier waarop de aanbestedingsprocedure verloopt.

 • Schadevergoeding aanvragen

  Vraag een schadevergoeding aan als Delfland schade heeft veroorzaakt.

 • Watertoets ruimtelijke plannen

  Ben je de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan of ben je namens een gemeente de opsteller van een ruimtelijk plan? Wij denken graag vanaf het allereerste begin met initiatiefnemers mee over water in ruimtelijke plannen.