Zoekresultaat

1 - 10 van de 117 Resultaten
Toon producten van Moerdijk
 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor schade. Bijvoorbeeld:  Indien u schade lijdt als gevolg van nalatigheid en achterstallig onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een slecht onderhouden openbare...

 • Alcohol schenken, ontheffing

  Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijv: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken...

 • Drank- en horecavergunning

  Wilt u als ondernemer drank schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

 • Asbest verwijderen

  Asbest kan zitten in golfplaten, vloerzeil, plafondplaten, afvoerbuizen, daken en schoorstenen en is een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Aan de verwijdering van asbest zitten daarom regels.

 • Bestemmingsplan opvragen

  Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen,...

 • Tegemoetkoming planschade

  Tegemoetkoming in de planschade is een vergoeding van de gemeente aan iedereen die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische...

 • Afwijken van bestemmingsplan

  Het bestemmingsplan bepaalt in belangrijke mate wat u met uw huis of grond kunt doen (zoals bijvoorbeeld verbouwen). Past uw gewenste activiteit niet in het bestemmingsplan, dan kunt u met een omgevingsvergunning toestemming vragen om hiervan af te wijken.

 • Foutmelding basisregistratie personen (BRP)

  Indien uw persoonsgegevens in het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA) niet kloppen dan moeten deze worden aangepast of aangevuld. U kunt dit zelf controleren aan de hand van de persoonsgegevens op bijvoorbeeld de beschikkingen van gemeentelijke heffingen...

 • Verzoek geheimhouding registratie basisregistratie personen (BRP)

  Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA).

 • Verzoek informatie basisregistratie personen (BRP)

  Naast uzelf kunnen ook anderen informatie over u krijgen uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen:GBA).

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Acties