Zoekresultaat

1 - 10 van de 212 Resultaten
Toon producten van Mook en Middelaar
 • Kind adopteren

  Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar.  Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

 • Afvalstoffenheffing

  De vervuiler betaalt De gemeente zorgt wekelijks voor het ophalen van huisvuil, waarbij om de twee weken zowel rest-afval, gft-afval en PMD-afval (plastic, blik en drankkarton) wordt ingezameld. Het ophalen, afvoeren en verwerken van de diverse soorten afval is een dure aangelegenheid. De kosten worden verhaald door middel van deze belasting. Als uitgangspunt geldt: "De vervuiler betaalt". Betalen per kilo Het huisvuil wordt gewogen en per kilo afgerekend. Het aangeboden gewicht is gekoppeld aan het perceel (de woning) van waaruit het afval wordt aangeboden. Daarom is elke container voorzien van een chip, welke tijdens het legen van de container door de computer in de vuilniswagen wordt gelezen. De boordcomputer registreert het gewicht. Containers Bij elk perceel / woning behoort een vaste set containers: Een grijze container voor REST-afval en een groene container voor GFT-afval. Ingeval van hoogbouw of andere specifieke omstandigheden kan afval worden ingezameld door middel van verzamelcontainers. Wordt gebruik gemaakt van een (of meerdere) verzamelcontainers dan wordt wekelijks het gemiddelde aangeboden gewicht toegerekend aan die percelen / woningen welke gebruik maken van die verzamelcontainer(s).  

 • Alarmsysteem installeren

  Als u een alarmsysteem wilt installeren, hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

 • Drank- en horecavergunning

  Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen. Geen vergunning nodig In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen: supermarkt levensmiddelenwinkel snackbar (gebruik elders dan ter plaatse) traiteur  tabakspeciaalzaak U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven. Artikel 3 van de Drank-& Horecawet bepaald dat het verboden is zonder daartoe strekkende vergunning van burgemeester en wethouders het horecabedrijf of slijtersbedrijf uit te oefenen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines, of bedrijfsrestaurants en slijterijen. In artikel 35 van de Drank-& Horecawet is de bepaling opgenomen dat de burgemeester tav het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op aanvraag ontheffing kan verlenen van het in artikel 3 van de Drank- & Horecawet gestelde verbod. Dit geldt voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. De aanvraag kan door een ieder worden gedaan. De aanvraag voor de ontheffing geldt o.a. voor evenementen waarvoor een evenementenvergunning wordt verleend.

 • Antenne of schotelantenne plaatsen

  Als u een antenne of schotelantenne wilt plaatsen, hebt u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of dit voor u geldt.

 • Asbest verwijderen

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder. Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

 • Baatbelasting

  U betaalt mee aan nieuwe of betere voorzieningen in de gemeente. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een riool in het buitengebied van de gemeente of voorzieningen bij winkels. Als u een woning of een bedrijf hebt in een gebied waar betere voorzieningen komen, dan krijgt u een aanslag baatbelasting.

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen

  Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

 • Bedrijf vestigen

  Als u uw bedrijf wilt vestigen, helpt de gemeente u graag met informatie over: bestemmingsplannen; vestigingseisen; bedrijfsterreinen; bedrijfsgebouwen.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties