Resultaten 1 - 10 van 189 resultaten

 • Sociale huurwoning

  Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 • Godsdienstonderwijs, subsidie

  Openbare scholen met docenten godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs krijgen subsidie van de Rijksoverheid.

 • Verzorging pleegkind melden

  Als een persoon of instelling voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, moet dit gemeld worden bij de gemeente.

 • Verkiezingen, vrijwilliger worden op het stembureau

  Stembureauleden voeren verschillende taken uit. Iedereen van 18 jaar en ouder kan stembureaulid worden. Hierbij gelden voorwaarden

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en -plannen. Inwoners kunnen deze inzien.

 • Geluidswagen gebruiken

  Er is een ontheffing nodig om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen of muziek te laten horen. Zonder ontheffing is dit verboden.

 • NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

  NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Als vreemdeling kan iemand de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie.

 • Monument, subsidie

  Voor onderhoud of restauratie van een monument kan subsidie aangevraagd worden. Eigenaren kunnen subsidie of een financiƫle tegemoetkoming aanvragen.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de BRP staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Burgers kunnen een uittreksel aanvragen.