Zoekresultaat

1 - 10 van de 51 Resultaten
Toon producten van Utrechtse Heuvelrug
 • Vuurwerk afsteken

  Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat u alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

 • Openingstijden winkels

  De winkels in onze gemeenten mogen open zijn op doordeweekse dagen en op zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur. Verder geldt er een algemene vrijstelling voor opening van 12.00 uur tot 18.00 uur op zondagen en op de feestdagen: Nieuwjaarsdag Tweede paasdag Tweede Pinksterdag Hemelvaartsdag Tweede KerstdagUw winkel moet gesloten zijn na 19.00 uur op: Goede vrijdag 4 mei (dodenherdenking) 24 decemberZondagopenstellingWinkels in onze gemeente mogen op zondagen tussen 12.00 uur en 18.00 uur open zijn.

 • Bladcampagne 2019

  Bladinzameling vertraagd Omdat het blad pas laat van de bomen is gevallen, loopt de bladinzameling vertraging op. Ook de (natte) weersomstandigheden werkten de afgelopen periode niet mee. Deze week richten de inzamelaars zich in alle dorpen op de doorgaande wegen. Deze worden vrijdag 20 december bladvrij opgeleverd. Als er tijd overblijft, gaan de inzamelaars ook nog de wijken in. Na het kerstreces gaan de inzamelaars op maandag 6 januari weer verder. Ieder jaar ruimt een aannemer het blad via een vaste route. Kijk bij 'Hoe werkt het' voor de route per dorp. De aannemer ruimt blad in verschillende rondes en verspreid over de periode dat er veel blad valt. De veiligheid (vooral op wegen en fiets- en wandelpaden) staat voorop. Tot en met vrijdag 15 november wordt blad geruimd op plekken waar dit gevaarlijke situaties kan opleveren Vanaf maandag 18 november tot en met vrijdag 20 december worden alle straten volgens planning ‘veegschoon’ opgeruimdWat u moet weten Waar volgens planning al blad is geruimd ruimen we niet nog een keer Veeg blad niet tegen of achter obstakels Verwijder geparkeerde auto’s als in uw straat het blad geruimd wordt Pas uw snelheid aan als u ziet dat blad geruimd wordt De planning kan uitlopen door weersomstandighedenDoe zelf zoveel mogelijk bladafval in de GFT-kliko. Deze wordt oktober en november elke week geleegd. U mag vóór de aangekondigde opruimrondes uw blad bij het blad van de gemeente leggen.

 • Jeugdgemeenteraad

  De gemeente vindt het belangrijk kinderen kennis te laten maken met de democratie en de Nederlandse staatsinrichting. Ieder jaar organiseren we dan ook een Jeugdgemeenteraad. Basisscholen uit de gemeente kunnen hieraan deelnemen. Er zijn veel scholen, niet alle scholen kunnen elk jaar meedoen. Iedere basisschool wordt eens in de drie jaar uitgenodigd.

 • Elektrisch autorijden, vooraankondiging laadpaal

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil het gebruik van elektrische en hybride auto's mogelijk maken en stimuleren. Wij zien in de gemeente een toename van het gebruik van elektrisch en hybride rijdende auto's. Er zijn daarom steeds meer inwoners die behoefte hebben aan een laadpaal in de buurt.

 • Kliko

  PMD-klikoVoor alle verpakkingen van plastic, metaal (blik of aluminium) en drinkpakken. De kliko is grijs met een oranje sticker aan weerszijden en wordt elke drie weken geleegd.GFT-klikoGroene of bruine kliko voor groenten-, fruit- en tuinafval en etensresten. Wordt in de zomer en het najaar vaker geleegd. Kijk voor de exacte inzameldagen op de afvalkalender of in de afvalapp.Papier-klikoBlauwe of grijze kliko voor oud papier en karton. Wordt maandelijks geleegd.Restafval-klikoGrijze kliko voor al het overige afval dat niet gescheiden kan worden. Wordt elke drie weken geleegd.Woont u in een flat of een appartement? Dan maakt u gebruik van verzamelcontainers.

 • Ligplaats

  Een ligplaats is een waterperceel met aangrenzende grond waar een woonboot mag aanmeren. Een ligplaats is dus niet zomaar een stukje vrije oever. De gemeente bepaalt de plekken van de ligplaatsen in het openbare water.Als u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats wilt innemen, dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

 • Afval

  Informatie over afvalinzameling op uw adres staat op www.mijnafvalwijzer.nl. Met uw postcode en huisnummer komt u op uw 'persoonlijke' afvalkalender. Of installeer de app Afvalwijzer op smartphone of tablet.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.Bent u jonger dan 16 jaar dan kunt u niet zelfstandig een verzoek tot geheimhouding van de persoonsgegevens indienen. Dat moet dan uw wettelijk vertegenwoordiger voor u doen.

 • Zwerfafval

  De gemeente Utrechtse Heuvelrug verzorgt en coördineert de plaatsing en het legen van de openbare afvalbakken. Ook straatvegen en periodiek zwerfafval opruimen zijn taken die bij het beheer van de openbare ruimte horen. Maar natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor het schoon houden van de leefomgeving! Ergernis en nadelige effecten voor dier en milieu zijn niet nodig als we er sámen wat aan doen.Onder de noemer ‘Buiten Gewoon Heuvelrug Schoon’ werken inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en andere organisaties samen met de gemeente aan het tegengaan van zwerfafval.Lees meer op de speciale website over zwerfafval.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties