Resultaten 1 - 10 van 243 resultaten

 • Onroerende zaak, huur, pacht, koop

  De gemeente Vlissingen heeft geen onroerende zaken in haar bezit ter verkoop, verhuur of pacht (uitzonderingen daarbij uitgesloten).

 • Omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen

  Wanneer u niet vergunningvrij mag bouwen heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u digitaal of schriftelijk aanvragen.

 • Jaaropgave Orionis

  Op de website van Orionis Walcheren vindt u alle informatie met betrekking tot uw jaaropgave.

 • Schuldhulpverlening

  Informatie over schuldhulpverlening vindt u op de website van Orionis Walcheren.

 • Sociale werkplaats

  Informatie over sociale werkvoorziening vindt u via de website van Orionis Walcheren.

 • Bijzondere bijstand

  Op de website van Orionis Walcheren vindt u alle informatie met betrekking tot bijzondere bijstand.

 • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

  Op de website van Orionis Walcheren vindt u alle informatie met betrekking tot inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).

 • Landmeetkundige digitale gegevens

  De gemeente verricht landmeetkundige metingen om de grens tussen gemeentelijke grond en andere gronden te bepalen. De uitkomsten van deze metingen kunt u bij de gemeente opvragen, inclusief een kopie van de kaart. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij een verschil van mening over een erfgrens.

 • Onbewoonbaarverklaring

  Wanneer wordt een woning of woonwagen door de gemeente onbewoonbaar verklaart?


  Wanneer die ongeschikt is voor bewoning en het niet mogelijk is, door het treffen van voorzieningen, die alsnog in bewoonbare staat te brengen.

 • Huisnummers, toekennen

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om elk huis een nummer te geven en nieuwe straten een naam. Ook objecten die voor nummering in aanmerking komen, krijgen van de gemeente een huisnummer.