Resultaten 1 - 10 van 67 resultaten

 • Parkeren bij parkeerverbod

  U kunt in bijzondere gevallen een ontheffing op een parkeerverbod krijgen. Dit kan alleen als er geen parkeermogelijkheid in de buurt is (betaald of vrij parkeren).

 • Overlijden

  Afspraak maken Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartverzorger dit. U mag het ook zelf doen. U moet hiervoor een afspraak maken.

 • Parkeervergunning ondernemers

  Heeft u een parkeervergunning nodig? Dan kunt u deze online aanvragen.

 • Activiteitenbesluit Milieu

  In het Activiteitenbesluit Milieubeheer staan de milieuregels die voor de meeste bedrijven gelden. Ook is hierin opgenomen welke bedrijven zich moeten melden

 • Langer parkeren

  Soms wilt u een parkeerplaats langer gebruiken dan is toegestaan. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing. Als u een week-, maand- of jaarkaart koopt, hoeft u niet steeds opnieuw naar de parkeerautomaat.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  U kunt een uittreksel nodig hebben: als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven bij een huwelijk  echtscheiding

 • Avondwinkel

  In de winkeltijdenverordening 2018 staan de regels over de openingstijden voor winkels. Wilt u buiten deze tijden open zijn? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Open van 6.00 uur tot 22.00 uur is vrij volgens de Winkeltijdenwet.

 • Marktparkeervergunning

  Bent u marktplaatsstandhouder op de Hilversumse markt? Dan kunt u een jaarvergunning aanvragen voor het parkeren op het parkeerterrein bij de markt. De aanvraag wordt door de marktmeester getoetst. Er worden maximaal 2 parkeervergunningen per marktstandplaatsvergunning gegeven. De marktvergunning is geldig t/m 31 december.

 • Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

  Er zijn 4 soorten kaarten: Bestuurderskaart (B): voor mensen die zelf autorijden Passagierskaart (P): voor mensen die met iemand meerijden Combinatie van een Bestuurders- en Passagierskaart Instellingskaart (I): voor instellingen waar gehandicapten wonen

 • Brandveiligheid

  Melding Brandveilig gebruik Als u een pand gebruikt moet u een aantal maatregelen nemen het brandveilig te gebruiken. De regels zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012