Resultaten 181 - 186 van 186 resultaten

 • Lauwersregeling

  Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen. Om toch deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten, kunt u de Lauwersregeling aanvragen.

  Deze toeslag is voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor volwassenen vanaf 18 jaar. Voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunt u een aanvraag indienen via Sam& voor alle kinderen.

  Deze toeslag kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor:

  • Abonnement van een sport-of toneelvereniging of bibliotheek
  • Bijkomende schoolkosten (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, verjaardag meester/juf)
  • Zwembadbezoek (inclusief zwemlessen)
  • Muzieklessen
  • Museumbezoek

  LET OP! selecteer uw eigen gemeente. Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden):

 • Bijstand

  Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die te weinig geld hebben om van te leven. Deze uitkering is geregeld in de Participatiewet. Bijstand is bedoeld voor de noodzakelijke kosten, zoals huur, eten, kleding en een zorgverzekering.

  U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt. Wilt u zich inschrijven als werkzoekende en/of een uitkering aanvragen? Kijk dan eerst op www.werk.nl.

  LET OP! selecteer uw eigen gemeente. Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u bewijsstukken toevoegen? Stuur de bewijsstukken dan naar info@noardeast-fryslan.nl of info@dantumadiel.frl onder vermelding van het zaaknummer van de aanvraag. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag te doen.

 • Asbest verwijderen

  Zoals u weet is asbest gevaarlijk als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zagen, boren, breken etc) van asbest is daarom niet toegestaan. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken, verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw dan mag het wel blijven zitten, zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is natuurlijk ook toegestaan. Daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat je asbest alleen mag verwijderen nadat je een sloopmelding hebt gedaan, en daar een positieve reactie van ons op hebt gekregen.

 • Riolering

  Dagelijks komt er in huishoudens afvalwater vrij, gewoon omdat we eten drinken en naar de w.c. gaan. Dit afvalwater voeren we via de riolering af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de rwzi wordt het afvalwater gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. In het “stedelijk gebied” liggen vaak rioolstelsels waarop ook regenwater geloosd mag worden. In het buitengebied is dat anders daar liggen vaak drukrioleringsstelsels waar alleen afvalwater op geloosd mag worden. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

 • Bijzondere Bijstand

  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. U krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten echt nodig zijn. Iedereen met een (laag) inkomen en weinig geld kan dit aanvragen.

  U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • de eigen bijdrage voor een advocaat
  • de kosten van een rechtszaak (griffiekosten)
  • de kosten van uw bewindvoerder

  LET OP! Gehuwden/samenwonenden moeten de toeslag gezamenlijk aanvragen (via de DigiD van één van beiden). Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u bewijsstukken toevoegen? Stuur de bewijsstukken dan naar info@dantumadiel.frl onder vermelding van het zaaknummer van de aanvraag. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag te doen.

 • Evenementenvergunning

  Vraag uw vergunning aan met de juiste documenten

  Wij hebben evenementen ingedeeld in vier categorieën. De categorie geeft een indicatie van hoe risicovol het evenement ingeschat wordt. En wat er qua veiligheid ingezet moet worden. Daarbij gaat het om beveiliging en de hulpdiensten zoals politie of ambulancezorg.