Resultaten 11 - 20 van 166 resultaten

 • Precariobelasting

  Bij het gebruik van gemeentegrond of bij het uitstallen van artikelen voor verkoop op straat moet precariobelasting betaald worden.

 • Asbest saneren minder dan 35 m2 per kadastraal perceel, particulier

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Beschermd Wonen (Wmo)

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de BRP staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Burgers kunnen een uittreksel aanvragen.

 • Vuurwerk afsteken

  Legaal consumentenvuurwerk mag alleen gekocht worden op bepaalde tijden en bij erkende handelaren. Ook worden regels voor het afsteken gehandhaafd.

 • Verzoek tot handhaving

  Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek tot handhaving.

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  In sommige gevallen kan bijzonder verlof of vrijstelling aangevraagd worden. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling.

 • Monument aanwijzen

  De gemeente kan gevraagd worden om een pand, object of plaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierbij worden regels gehanteerd.

 • Recreatiewoning bewonen

  Er moet toestemming gevraagd worden om permanent in een recreatiewoning te wonen.

 • Asbest bij bedrijven

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.