Resultaten 11 - 20 van 103 resultaten

 • Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

  Voor alle informatie over en het reserveren van een huwelijk/geregistreerd partnerschap kijkt u op ons Trouwportaal.  Trouwportaal   Afschrift/uittreksel uit het huwelijksregister Een afschrift of uittreksel uit het huwelijksregister kunt u online aanvragen. U heeft hiervoor uw Digid nodig. uittreksel burgerlijke stand Extra informatie Het verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap Trouwen in het buitenland        

 • Verhuur Trouwkerkje

  Culturele stichtingen en verenigingen uit Etten-leur kunnen gratis gebruik maken van de ruimte in het Trouwkerkje. Deze ruimte is te reserveren op momenten dat er geen huwelijken worden gesloten. Reseveren kan gemakkelijk online via Reserveren Trouwkerkje met Digid of Reserveren Trouwkerkje met eHerkenning Binnen een week heeft u antwoord op uw aanvraag.    

 • Melding Straatfeest

  Wilt u een straatfeest organiseren? Meld dit dan minstens 5 werkdagen vooraf en informeer andere omwonenden op tijd. Op deze manier is men voorbereid. Melden is gratis.  U kunt het straatfeest  online melden straatfeest      

 • Formulier verzoek/melding/kennisgeving APV

  Dit is een algemeen webformulier. Daarom vragen wij u om de gegevens zo duidelijk mogelijk in te vullen. Het webformulier (aan de rechterzijde) kan gebruikt worden voor de volgende vragen. Duiven laten uitvliegen ontheffing Bijenhouden ontheffing Geluidshinder ontheffing Ontheffing kamperen Ontheffing vuur stoken Opstijgen heteluchtballonnen    

 • Gevelreclame

  Wilt u reclame maken aan uw pand? Bijvoorbeeld met een reclamebord? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig, als het bord groter is dan een halve m². Aanvragen Een omgevingsvergunning vraagt u aan via  http://www.omgevingsloket.nl/. U kiest voor de activiteit bouwen.  

 • Loterijvergunning

  Voor het organiseren van een loterij is een loterijvergunning nodig. Als het prijzengeld hoger is dan € 4500,-- moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  Aanvraag vergunning U vraagt uw vergunning online aan. Loterijvergunning met DigiD Loterijvergunning met eHerkenning Kosten In behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning kost € 38,10. Afhandeltermijn vergunning De behandeltermijn van een loterijvergunning is 8 weken. Echter streven wij ernaar om uw aanvraag binnen 5 werkdagen af te handelen.     

 • Afval

  Op de website Afval3xBeter en via de Afval3xBeter App vindt u alle informatie over de afvalinzameling, containers, milieustraat en de milieupas.

 • Zienswijze

  Wat is een zienswijze? Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit. Hoe kan ik een zienswijze indienen? U kunt digitaal reageren door te klikken op  Indienen zienswijze voor inwoners Indienen zienswijze voor bedrijven

 • Snippergroen (gemeentegrond) kopen of huren

  Het is mogelijk om gemeentegrond, die nog niet gebruikt wordt (snippergroen), te kopen. Snippergroen is bijvoorbeeld een groenstrook, een deel van een parkeerplaats of een brandgang van de gemeente.  Snippergroen kopen Meer informatie Verkoopvoorwaarden Onrechtmatig gebruik  ​Notitie snippergroen    

 • Inrit aanleggen of veranderen

  Wilt u een inrit aanleggen of breder maken? Dan meldt u dat. De uitweg wordt door de gemeente aangelegd op uw kosten. Melden U kunt de melding online doen. Online melden uitweg door inwoners Online melden uitweg door bedrijven Als het digitaal niet lukt, dan belt u naar 14076. Kosten Het melden bij de gemeente is gratis. De aanlegkosten en eventuele kosten voor het verwijderen/verplaatsen van obstakels en/of bomen/beplanting worden wel in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van de situatie. Het realiseren van de uitweg gebeurt nadat u de gemeente opdracht heeft gegeven voor de aanleg en nadat u de aanlegkosten heeft betaald. Gemeld en dan? De uitweg kan worden aangelegd, als het college niet binnen 8 weken na ontvangst van de complete melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden. Het is niet toegestaan om de uitweg zelf aan te leggen. De uitweg legt de gemeente aan. Opgelet: de regels in bestemmingsplannen staan het parkeren van een voertuig in de voortuin niet toe.   Als de gewenste uitweg kruist met een watergang, is toestemming van het Waterschap vereist. Deze aanvraag gaat via de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14076. Pas na toestemming van het Waterschap kunt u een melding doen. Als de gewenste uitweg uit komt op een provinciale weg, dan is een omgevingsvergunning vereist. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket