Resultaten 11 - 20 van 318 resultaten

 • Huisnummering

  De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar kunt u uw pand dus niet zelf een huisnummer geven.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Wilt u op uw eigen terrein grond afgraven en op een andere plek in de gemeente toepassen? Dan moet u dit van tevoren melden.

 • Zorgaanbieders Hengelo

  Als u zorg of ondersteuning nodig hebt door ziekte, handicap of ouderdom, kunt u met uw hulpvraag terecht bij de gemeente.

 • Veilig uitgaan

  De Hengelose binnenstad heeft regionale aantrekkingskracht. De toeloop is groot en dat heeft gevolgen voor vandalisme, overlast, diefstal en geweld. Iedereen is erbij gebaat dat uitgaan in Hengelo veilig is.

 • Briefadres

  Hebt u geen vast woonadres? Of verblijft u in een instelling? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een briefadres. U staat dan toch ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en blijft bereikbaar voor officiële instanties.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Deze regels gelden voor het gebruik van alle gebouwen. Voor bepaalde vormen van gebruik is een omgevingsvergunning of een melding voor brandveilig gebruik nodig.

 • Leerplicht

  In Nederland willen wij graag dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en hun mogelijkheden benutten. Onderwijs is daarbij heel belangrijk. Zo belangrijk dat kinderen in Nederland wettelijk verplicht zijn om onderwijs te volgen. Verzuimen van school mag niet van de Leerplichtwet.

 • Milieupas

  Met uw milieupas kunt u alle ondergrondse containers voor restafval in Hengelo gebruiken. En u kunt ermee naar het milieupark. Het milieupark is het afvalbrengpunt waar u als inwoner van de gemeente Hengelo allerlei soorten afval kwijt kunt.

 • Groenplan Hengelo

  Hengelo is een groene stad en wil dat ook blijven. Veel Hengeloërs zijn betrokken bij het groen in hun stad. Dat is fijn, want groen is een voorwaarde voor de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners.

 • Grafrechten, overschrijven op een andere naam

  Als u rechthebbende bent op een particulier graf, urnenkelder of urnennis kunt u een verzoek doen om het grafrecht over te dragen aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan uw partner, een van uw kinderen, een broer, zus, neef of nicht.