Resultaten 11 - 20 van 89 resultaten

 • Aangifte van overlijden

  U moet binnen 6 dagen na het overlijden aangifte doen in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de uitvaartverzorger hiervoor.

 • Alles over stemmen bij verkiezingen

  Handige informatie over de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen. Zoals stempas(sen), volmacht, kiezerspas, etc.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Een verklaring van huwelijksbevoegdheid geeft aan dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

 • Gebruik achternaam

  Bent u getrouwd (geweest) of geregistreerd partner (geweest)? Of gaat u binnenkort trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan geeft u zelf bij de gemeente aan hoe overheidsinstanties u voortaan aanschrijven.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Uw aanslag en belastinggegevens kunt u online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens (geheimhouding)

  Als u niet wilt dat bedrijven uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BPR) kunnen opvragen, kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden.

 • Precariobelasting

  Belasting voor het plaatsen van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond

 • Melding openbare ruimte

  Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte van uw woonomgeving, meldt u aan de Wijklijn. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte straatverlichting, een gat in de bestrating of een omgevallen boom.

 • Aanplakborden politieke partijen

  Informatie over de aanplakborden voor politieke partijen.

 • Voorrang op een woning

  Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig?