Resultaten 11 - 20 van 46 resultaten

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:als u naar het buitenland verhuistals u gaat trouwenals u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

 • Peuterspeelzaal en Kinderopvang

  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Dit toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn alle kinderopvangorganisaties opgenomen die aan de verschillende wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Wilt u weten of de organisatie waar u uw kind wilt laten opvangen hieraan voldoet? Raadpleeg dan het Landelijk Register Kinderopvang. Ook de Belastingdienst stelt als voorwaarde voor tegemoetkoming in de kosten voor ouders voor kinderopvang, dat een organisatie is opgenomen in het LRK.

 • Gebruik en wijziging achternaam

  Het gebruik van/ de aanschrijving met uw achternaam wijzigen; Standaard staat uw eigen geslachtsnaam (ook wel meisjesnaam genoemd) geregistreerd in de basisregistratie personen. Wilt u met de achternaam van uw partner aangeschreven worden? Of juist weer met uw eigen achternaam, bijvoorbeeld omdat u niet meer samen bent met uw partner? Kom hiervoor langs aan de balie tijdens openingstijden. Uw achternaam wijzigen; Wilt u uw achternaam laten wijzigen? Dat moet aangevraagd worden via Justis en hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u aantoonbare beperkingen van langdurige aard (minimaal 6 maanden) en bent u daardoor - met de gebruikelijke hulpmiddelen - niet in staat om zelfstandig 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuurders- of een passagierskaart. Vraag de parkeerkaart aan bij het Wmo-loket;Lever het ingevulde aanvraagformulier samen met 2 recente pasfoto's in;De aanvraag wordt via de gemeente door een medisch adviseur beoordeeld.Er zijn 2 soorten parkeerkaarten:Bestuurderskaart: Als u ondanks uw beperking wél nog zelfstandig een auto kunt besturen;Passagierskaart: Als u vanwege uw beperking niet (meer) zelfstandig een auto kunt besturen en afhankelijk bent van een chauffeur.

 • Ongedierte bestrijding (ratten)

  Het verbod op het gebruik van gif bij de bestrijding van ratten zorgt ervoor dat de kans op de overlast van ratten overlast kan nemen. Ratten kunnen zorgen voor overlast en schade. Het bestrijden van ratten is heel lastig, daarom is het belangrijk om ratten te voorkómen. U kunt daar zelf een en ander aan doen. Ratten komen voornamelijk af op voedsel en warmte. 

 • Buitenlandse documenten, legalisatie en verificatie

  Het officieel maken (legalisatie) en de controle (verificatie) van een document, is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van buitenlandse documenten. Het gaat hierbij vooral om akten en rechterlijke uitspraken. U hebt deze papieren in de volgende gevallen nodig:Inschrijven bij de gemeente (gemeentelijke basisadministratie/GBA);Trouwen;Scheiden;Erkenning van uw kind.Voor de legalisatie of verificatie van een buitenlands document maakt u een afspraak met de gemeente. Vergeet niet uw geldige identiteitsbewijs en het originele, recent gewaarmerkte, document (bijvoorbeeld afschrift van de akte of uitspraak) mee te nemen. Meer informatie over legalisatie en verificatie van buitenlandse documenten, is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Koopzondagen

  Winkeliers kunnen elke zondag hun winkel openstellen. U moet als winkelier éénmalig een ontheffing aanvragen; Een ontheffing voor zondagopenstelling kan worden verleend aan bakkerijen en campingwinkels tussen 09.00 uur en 18.00 uur en voor alle overige branches tussen 12.00 uur en 18.00 uur;Voor de horecaverkoop (snackbars, ijssalons) is zondagopenstelling toegestaan tussen 06.00 uur en 22.00 uur. U hoeft hiervoor geen ontheffing aan te vragen. Indien u buiten deze tijden open wilt zijn, moet u hiervoor een ontheffing aanvragen;Voor het aanvragen van een ontheffing vult u het aanvraagformulier (link?) in. Het college van B&W besluit binnen maximaal 8 weken op uw ontheffingsaanvraag.

 • eerste inschrijving in Nederland

  Wilt u zich (weer) in Nederland vestigen? Uw verblijf in Nederland moet rechtmatig zijn. U moet zich dan inschrijven bij de gemeente.Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:u hebt de Nederlandse nationaliteitu hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unieu hebt een geldige verblijfsvergunningu mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachtenDit geldt ook voor kinderen die in Nederland zijn geboren en voldoen aan de verblijfscriteria, maar waarvan beide ouders niet staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente.

 • Openingstijden winkels

  In de Winkeltijdenwet staat wanneer winkels open mogen zijn.Uw winkel mag geopend zijn van maandag t/m zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;Op Goede Vrijdag, 1 januari, 4 mei en 24 december geldt een sluitingstijd van 19.00 uur;Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag mag uw winkel niet geopend zijn;De gemeente bepaalt hoeveel koopzondagen er zijn en wanneer;Wilt u open zijn met uw winkel buiten de normale openingstijden? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

 • NEE-NEE sticker, NEE-JA sticker

  Wilt u géén ongewenste reclame en folders meer in uw brievenbus? Haal dan gratis een NEE-NEE of NEE-JA sticker op aan de balie tijdens de openingstijden;NEE-NEE-sticker: u krijgt géén reclamedrukwerk én geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.NEE-JA-sticker: u krijgt géén reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wél huis-aan-huisbladen.Meer informatie over ongewenst reclamedrukwerk is te vinden op de website van de Rijksoverheid.