Resultaten 11 - 20 van 43 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Tijdens de inzageperiode van een nieuw concept besluit bijv. bestemmingsplan kunt u een zienswijze over het plan naar de gemeente sturen.

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat welke functies op welke locatie of plek zijn toegestaan. Dit kan bouwen, maar ook gebruik zoals wonen, werken, of verkeer zijn.

 • Afvalstoffenheffingen

  De afvalstoffenheffing staat vermeld op de gecombineerde belastingaanslag. Hoe beter u uw afval scheid, hoe minder u betaald.

 • Begraven en cremeren

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit voor u.

 • Gebruik achternaam wijzigen

  De achternaam die u kiest, staat op de brieven van de gemeente en andere overheidsinstellingen. Uw eigen achternaam verandert niet; het gaat alleen om het geb

 • Laadpaal voor elektrische auto’s aanvragen

  Informatie over laadpalen in de gemeente Woudenberg. Bekijk de kaart met huidige laadpaallocaties en lees hoe u zelf een laadpaal aanvraagt.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen Woudenberg? Dan kunt u dit ook online regelen. Meer informatie over verhuizen van en naar de gemeente Woudenberg.

 • Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet)

  Bij ingrepen in uw (leef)omgeving kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Hierin staat dat u bij uw werkzaamheden rekening moet houden met de natu

 • Blijverslening aanvragen

  Het doel van de Blijverslening is om woningen levensloopbestendig aan te passen zodat bewoners langer in hun huidige woningen blijven wonen.

 • Afschrift akte burgerlijke stand aanvragen

  uittreksel burgerlijke stand, akte burgerlijke stand, document, afschrift burgerlijke stand