Zoekresultaat 1 - 10 van 386 resultaten

 • Automatische incasso regelen

  De Regionale Belastinggroep (RBG) verzorgt de belastingheffing voor Delfland. Als je niet in staat bent om je waterschapsbelastingaanslag nu in één keer te betalen, kun je in termijnen betalen.

 • Invorderingsrente

  Dit is een vergoeding voor de rente die wij mislopen door uw betalingsachterstand.

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

  Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Praktijkopdracht in de klas

  Samen met de docent en/of leerlingen bedenken we een uitdagend vraagstuk op gebied van klimaat en duurzaamheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit of waterveiligheid. De praktijkopdracht richt zich op scholieren van het VMBO en Technasia Havo- of VWO.

 • Waterschapsverordening

  Ga je aan de slag in de buurt van water? Dan moet je rekening houden met de regels van de Waterschapsverordening.

 • Erfpacht

  Erfpacht geeft het recht om een stuk grond te gebruiken dat eigendom is van een andere partij. Hiervoor betaal je een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar van de grond: de canon.

 • Bezwaar maken tegen de kosten

  Bent u het niet eens met de aanmanings- of dwangbevelkosten? Dan kunt u in bezwaar gaan.

 • Scooter (huur) in het water

  Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. Het vervuilt en trekt ongedierte aan. Het vervuilt en trekt ongedierte aan. Voorkom dat afval op het land of in het water terecht komt.

 • Handhavingsverzoek

  Is er schade ontstaan waarvan u denkt dat de oorzaak aantoonbaar bij Waterschap Limburg ligt? Meld het hier.