Zoekresultaat 1 - 10 van 43 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder en heeft u een auto? Kunt u uw auto niet parkeren op eigen erf, garage of oprit? Dan kunt u een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de buurt van uw huis aanvragen. Alleen U mag uw auto daar neerzetten. Bij de parkeerplaats plaatst de gemeente het bord gehandicaptenparkeerplaats. Hierop staat het kenteken van uw auto. Deze gehandicaptenparkeerplaats wordt ingericht op een bestaande parkeergelegenheid binnen 100 meter. Voorwaarden U komt uitsluitend in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als u: In het bezit bent van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart ofwel type B). Niet beschikt over een garage of een andere parkeermogelijkheid op eigen terrein. Is er wel een eigen parkeermogelijkheid, maar is deze onbruikbaar door de aard van de handicap en ook niet aanpasbaar, dan komt u mogelijk toch in aanmerking. Daarnaast moeten de beschikbare parkeerplaatsen dusdanig vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. De gemeente let er ook op dat de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats. Aanvragen Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats doet u: Digitaal Aanvragen gehandicaptenparkeerplaats (inloggen met DigiD) Na ontvangst van het formulier zal de gemeente contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om de situatie ter plaatste te bekijken. Telefonisch Ook kunt u telefonisch een afspraak maken. De gemeente komt dan bij u thuis met het aanvraagformulier en bekijkt dan ook direct de situatie en oordeelt of u in aanmerking komt. Wat heeft u nodig? U heeft nodig:  uw Europese gehandicaptenparkeerkaart (type B); het kentekenbewijs van uw auto (met daarop kenteken en tenaamstelling). Kosten € 265,75.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Aan wie verstrekt de gemeente uw persoonsgegevens? Alle overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen,  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) De gemeente verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming nooit gegevens aan commerciële bedrijven of particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie). Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van geheimhouding. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.  Nieuwsgierig aan welke instanties de gemeente persoonsgegevens verstrekt? Kijk voor meer informatie over het verstrekken van persoonsgegevens op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. De gemeente besluit binnen 8 weken na uw aanvraag of u hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier leerlingenvervoer (inloggen met DigiD) Schriftelijk Aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024 Wilt u schriftelijk een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar 2023-2024? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2023-2024 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis Aanvraag indienen voor het nieuwe schooljaar 2024-2025 U kunt ook alvast schriftelijk leerlingenvervoer aanvragen voor het aankomende schooljaar 2024-2025. Wilt u hiervoor een aanvraag indienen? Stuur een ingevuld Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2024-2025 per post naar de gemeente of geef het persoonlijk af in het gemeentehuis. Kosten Bezoekt uw kind een reguliere of speciale school voor basisonderwijs, dan is het mogelijk dat u op basis van het gezinsinkomen een eigen bijdrage moet betalen. Wat heeft u nodig bij het indienen van de aanvraag? Is uw kind gehandicapt in de zin van de verordening leerlingenvervoer? Dat wil zeggen dat de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of psychische aandoening niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets (ook niet onder begeleiding) gebruik kan maken. Voeg dan een actuele medische verklaring toe van de behandelend arts, of bijv. een rapportage van psycholoog, psychiater of orthopedagoog, waaruit dit blijkt.  Bezoekt uw kind een (reguliere of speciale) school voor basisonderwijs, dan dient van beide ouders/voogden/verzorgers een zogenaamd 'IB 60 formulier' aangeleverd te worden van 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd. Inschrijfbewijs van het schooljaar waarvoor u leerlingenvervoer aanvraagt (bij digitale aanvraag) of onderteking en stempel van school (bij schriftelijke aanvraag). Voorwaarden Het is afhankelijk van de situatie of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en welke vorm van vergoeding u krijgt. Enkele voorwaarden hierbij zijn onder andere: De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school (een toegankelijke school is een school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel openbare school waarop de leerling is aangewezen) De reistijd De mogelijkheden van het kind De gemeente kan de volgende soorten leerlingenvervoer verstrekken: Een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind Een vergoeding voor fietsvervoer, openbaar vervoer of aangepast vervoer Zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi Let op, ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling. Als ouders/verzorgers de leerling niet zelf kunnen begeleiden, zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van die begeleiding door anderen. Werktijden, schooltijden, de aanwezigheid van meerdere kinderen in het gezin, alleenstaand ouderschap en/of het ontbreken van een netwerk is geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. Meer informatie Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum 2014 Uitvoeringsregels leerlingenvervoer 2022 gemeente Brunssum

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Op een uittreksel staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten. Als u het uittreksel via DigiD aanvraagt dan versturen wij binnen 3 werkdagen het uittreksel. Vraagt u het op afspraak persoonlijk aan de balie aan dan krijgt u het direct schriftelijk mee. Verschillende uittreksels De volgende uittreksels uit de BRP kunt u aanvragen:  Uittreksel BRP Uittreksel met woonhistorie Uittreksel met nationaliteit Uittreksel met vermelding burgerlijke staat Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier uittreksel BRP (Inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak. Maak online een afspraak Bent u niet in de gelegenheid om het uittreksel zelf aan te vragen? U kunt dan iemand anders machtigen voor het aanvragen. Kosten € 16,60 U betaalt bij de aanvraag contant of met uw pinpas. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig Iemand machtigen De gemachtigde neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:  Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Gegevens aanpassen Zorg dat u altijd op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Merkt u dat dit niet het geval is? Geef correcties dan direct door. U moet de correcties wel kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Informatieverzoek Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort krijgen. U moet in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waaruit uw toelating als vluchteling blijkt. U kunt met het vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw vluchtelingenpaspoort een afspraak.  Maak online een afspraak Afhalen Na 5 werkdagen kunt u het aangevraagde vluchtelingenpaspoort afhalen in de gemeentewinkel. Het afhalen kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Een vluchtelingenpaspoort kost € 63,40 U betaalt bij de aanvraag van uw vluchtelingenpaspoort contant of met uw pinpas. Meenemen Als u 18 jaar of ouder bent Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 18 jaar Vreemdelingen document van de IND Alle (buitenlandse) reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Komen beide ouders mee? Beide ouders nemen een legitimatiebewijs mee. Kan één van de ouders er niet bij zijn? Neem dan ook mee:  Het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 560 kb), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen. Let op: uw kind dient zelf aanwezig te zijn bij de aanvraag. Geldigheid Hoelang het vluchtelingenpaspoort geldig is hangt af van uw verblijfsvergunning. Vluchtelingenpaspoorten zijn maximaal 5 jaar geldig. Verloren of gestolen Bent u uw paspoort kwijt of is uw paspoort gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw paspoort ongeldig. Melden vermissing paspoort (inloggen met DigiD)

 • Gebruiksmelding brandveilig gebruik gebouwen

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen te laten samenkomen, moet dit natuurlijk brandveilig zijn. U verklaart dit door uiterlijk 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen, bij de gemeente een gebruiksmelding te doen. U kunt dit zowel digitaal als persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis doen. Let wel, de gebruiksmelding moet volledig en tijdig zijn, anders kunt u het gebouw niet in gebruik nemen. Melden Digitaal U doet een gebruiksmelding via het Omgevingsloket. Houd de onderstaande gegevens bij de hand, want deze heeft u nodig bij het invullen van een digitaal formulier. Persoonlijk Doet u uw gebruiksmelding liever persoonlijk aan de balie? Dat kan, maar maak dan eerst telefonisch een afspraak. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon kunt spreken. Ook als de informatie in het Omgevingsloket niet duidelijk is, kunt u telefonisch contact opnemen. Benodigde gegevens Bij het doen van de melding heeft u de onderstaande gegevens nodig. U kunt dit overzicht ook downloaden.  Besluit bouwwerken leefomgeving - Artikel 6.8 (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding) Een gebruiksmelding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden: naam en adres van de melder en als van toepassing, van de gemachtigde om te melden; de dagtekening; adres, kadastrale aanduiding of ligging van het bouwwerk; een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een brutovloeroppervlakte van minder dan 10.000 m2 en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere brutovloeroppervlakte. Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven: schaalaanduiding; per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal personen; per ruimte: vloeroppervlakte; gebruiksfunctie; bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte; opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit; met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121; zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123; sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikel3.122 en 6.21; vluchtroute-aanduidingen; noodverlichting; oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103; brandmeldcentrale en brandmeldpaneel; brandslanghaspels; mobiele brandblusapparaten; droge blusleidingen; brandweeringang; sleutelkluis of -buis; brandweerlift; gegevens en bescheiden over de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet; en bij de toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1 de gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt. Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd. Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen. Kosten Het doen van een melding is gratis. Meer informatie In paragraaf 6.1.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) kunt u meer lezen over de gebruiksmelding.

 • Legalisatie handtekening

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. Aanvragen U maakt voor legaliseren van uw handtekening een afspraak. Maak online een afspraak Kosten € 16,60. Meenemen een geldig identiteitsbewijs. het document dat u wilt ondertekenen. Waarmerken kopie rijbewijs of legitimatie De gemeente waarmerkt ook een kopie van uw Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Hiermee bewijst u dat de kopie gelijk is aan het originele document. Dit kan nodig zijn bij bepaalde transacties of wanneer u het origineel niet uit handen wilt geven. Kosten en procedure zijn gelijk aan legalisatie handtekening.

 • Verhuizing naar het buitenland (emigratie)

  Gaat u voor langer dan 8 maanden of misschien zelfs definitief naar het buitenland? Dan moet u bij de gemeente aangifte doen van uw vertrek. We schrijven u dan uit de Basisregistratie Personen. Doe dit tenminste 5 dagen voor de dag van uw vertrek. Aangifte doen Digitaal Verhuisformulier emigreren (Inloggen met DigiD) Persoonlijk U kunt ook een afspraak maken voor het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland.  Maak online een afspraak Voorwaarden Als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist, kunt u de melding schriftelijk doen. Dit kan gedaan worden door: uzelf, als u 16 jaar of ouder bent door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar de curator voor een persoon die onder toezicht (curatele) is gesteld Meer informatie Vertrekt u voor korter dan 8 maanden en houdt u uw adres in Nederland aan? Dan schrijven we u niet uit. U hoeft geen aangifte te doen. Sommige landen vragen ook om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U kunt dit document voor uw vertrek aanvragen via de website van het ministerie van Justis.

 • Gezondheidsverklaring

  Om te mogen rijden moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Van de RDW krijgt u zo’n 19 weken voor het verlopen van uw rijbewijs bericht dat uw rijbewijs afloopt en of u een gezondheidsverklaring moet invullen. Wanneer heeft u een gezondheidsverklaring nodig? Een gezondheidsverklaring van het CBR heeft u in de volgende gevallen nodig: om medische redenen (bijvoorbeeld chronische ziekte); als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag; bij een rijbewijs voor de categorieën C1, C, C1E, CE, D1, D1E en DE, iedere 5 jaar bij de Arbo-arts; bij omwisseling van een rijbewijs van de Nederlandse Antillen, Aruba of een land buiten de Europese Unie; bij rijbewijzen voor diplomatieke ambtenaren en hun gezinsleden; bij uw eerste rijbewijs, dit regelt uw rijschool. Op basis van de ingevulde gezondheidsverklaring bekijkt het CBR of u rijgeschikt bent. Indien nodig krijgt u nog een aanvullende medische keuring. Hoe vraagt u een Gezondheidsverklaring aan? Via het CBR  Digitaal via 'Mijn CBR' op de website van het CBR. Telefonisch bij de klantenservice van het CBR.  Aan de balie bij een aantal locaties van het CBR. Via de gemeente Voor het aanvragen van een Gezondheidsverklaring maakt u een afspraak in de gemeentewinkel.  Maak online een afspraak Kosten Gezondheidsverklaring: € 44,50 Geldigheid rijbewijs Een rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Vanaf uw 65e verjaardag of wanneer u medisch gekeurd moet worden, verandert dit. Bent u tussen de 65 en 70 jaar, dan wordt uw rijbewijs verlengd tot uw 75e verjaardag. Bent tussen de 70 en 75 jaar, dan wordt uw rijbewijs met 5 jaar verlengd. Bent u 75 jaar of ouder; wordt uw rijbewijs met maximaal 5 jaar verlengd (afhankelijk van de medische keuring). Bij een verplichting tot medische keuring in verband met ziekte (afhankelijk van keuring). Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd Vanaf 1 december 2019 is een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers ingegaan. 75-plussers mogen onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is. Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De regeling geldt voor maximaal 1 jaar. Ga voor meer informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

 • Evenement organiseren (melding of vergunning)

  Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of u bent meldingsplichtig. Bovendien is het goed om zo snel mogelijk de datum bij de gemeente kenbaar te maken, door een vooraankondiging te doen. De vergunning aanvraag of de melding van het evenement en de vooraankondiging van het evenement kunt u direct online doen.  De spelregels voor het organiseren kunt u terugvinden in het evenementenbeleid. Het eerste deel betreft het beleidskader en het tweede deel betreft het toetskader met concrete spelregels. Aanvragen Het melden van een evenement of het aanvragen van een evenementenvergunning verloopt vanaf 1 januari 2019 via de applicatie EvenementenAssistent. In deze applicatie is het ook mogelijk een vooraankondiging van uw evenement te doen. Alle gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Limburg gebruiken deze applicatie. Het invullen van de Evenementenassistent zal de eerste keer wennen zijn, maar daar zijn wij ons van bewust. Het gebruik van de Evenementenassistent biedt wel een aantal voordelen. Het formulier is completer. U komt er meer specifieke informatie in kwijt. Er is tevens sprake van uniformiteit, iedere gemeente werkt immers op dezelfde wijze.  Ook blijft de aanvraag 14 maanden raadpleegbaar. Dit betekent dat, als u een jaarlijks terugkerend evenement organiseert, u het volgende jaar met enkele muisklikken de nieuwe aanvraag kan indienen. Raadpleeg nu de evenementenassistent Mocht u vragen hebben bij het invullen van het formulier, bekijk dan even de handleiding. Ook kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Weet ook dat er geen fouten gemaakt kunnen worden bij het invullen, want alles valt achteraf in overleg aan te passen. Kosten Een meldingsplichtig of A-evenement is gratis. Een B-evenement kost € 134,45 Een C-evenement kost € 448,00 Daarnaast kunnen er nog bijkomende kosten zijn voor bijvoorbeeld wegafzettingen, drank- en horecaontheffing of andere vergunningen. Voorwaarden Een evenement wordt onderverdeeld in vier categorieën (risicoklassen):: Meldingsplichtig evenement: een evenement met zeer beperkte impact op de omgeving en geen gevolgen voor het verkeer A-evenement: een evenement met beperkte impact op de omgeving en beperkte gevolgen voor het verkeer B-evenement: een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer C-evenement: een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer Na het invullen van de Evenementenassistent blijkt onder welke categorie uw evenement valt. De gemeente kan na beoordeling van de melding of aanvraag of op advies van de hulpdiensten de categorie aanpassen.