Zoekresultaat 1 - 10 van 38 resultaten

 • parkeerabonnement

  Voor de parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein kan een maandabonnement voor parkeren worden aangevraagd.

 • Driehoeksborden plaatsen, vergunning

  Voor het plaatsen van driehoeksborden in de Beemster te Purmerend heeft u een vergunning nodig.

 • Inzamelen van geld, goederen en donateurswerving

  U bent verplicht een vergunning aan te vragen voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen voor een liefdadig doel. Dit geldt ook voor het werven van leden of donateurs.

 • Subsidie duurzame energiemaatregelen

  Onder voorwaarden kunt u voor duurzame energiemaatregelen aan uw woning subsidie aanvragen. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

 • Vergunning kansspelen en loterijen

  Wilt u een kansspel zoals een bingo, een rad van fortuin of een loterij organiseren? Dan moet u hier een vergunning voor aanvragen of een melding maken.

 • Openbaar groen adopteren

  U kunt zelf of samen met uw buren/buurtgenoten het onderhoud van een stuk openbaar groen van de gemeente overnemen. Dit heet groenadoptie.

 • Voedselpakket van de voedselbank aanvragen

  Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van hoeveel beschikbaar te besteden bedrag u heeft. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt.

 • Verkeersontheffing (RVV)

  Voor het innemen van een vaste- of seizoenstandplaats heeft u een vergunning nodig.

 • Duurzaamheidslening

  Als huiseigenaar kunt u een duurzaamheidslening van minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00 aanvragen om energiebesparende maatregelen te betalen.

 • Wijkbudget aanvragen

  Voor het organiseren van een activiteit in uw buurt kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijk- of dorpsmanager beslist over de aanvraag.